Thursday, January 29, 2009

Pesanan SAYIDINA ALI ABU TALIB K.W.

Khalifah keempat, Sayidina Ali k.w. berkata:
1. Ilmu itu sebaik-baik pusaka. Adab itu sebaik-baik sifat. Taqwa itu sebaik-baik bekalan. Ibadah itu sebaik-baik barang perniagaan.
2. Siapa yang tinggalkan dunia, dikasihi oleh Allah. Siapa yang tinggalkan dosa, dikasihi oleh malaikat. Siapa tinggalkan tamak, dikasihi oleh orang-orang Islam.
3. Siapa yang tidak ada padanya sunnah Allah, sunnah Rasul dan sunnah wali-Nya, maka tiadalah apa-apa kebaikan padanya. Ditanya orang pada Sayidina Ali k.w., “Apakah sunnah Allah?” Sayidina Ali menjawab, “Menyembunyikan rahsia (misalnya menutup aib orang lain).” Ditanya lagi, “Apakah pula sunnah Rasulullah?” ayidina Ali berkata, “Berlemah lembut dengan sesama manusia.” Ditanya lagi, “Apakah pula sunnah wali-Nya?” Sayidina Ali menjawab, “(Sabar dalam) menanggung penderitaan.”
4. Susah sekali melakukan kebaikan pada empat tempat: – Memberi maaf ketika marah.– Bersedekah ketika kesempitan.– Menjauhi perkara haram ketika seorang diri. – Berkata benar kepada orang yang ditakuti atau orang yang selalu menolong.
5. Memadai aku merasa mulia bahawa Engkau Tuhan bagiku dan memadailah aku merasa bangga bahawa aku menjadi hamba-Mu. Engkau yang aku cintai maka berilah aku taufik (agar dapat melakukan perkara-perkara yang Engkau cintai).
6. Hendaklah kamu lebih mengambil berat bagi diterima amalamal kamu daripada beramal. Sesungguhnya sangat besar nilainya amalan yang disertai taqwa dan betapa lagi kalau amalan itu diterima.
7. Janganlah mengharap seorang hamba itu melainkan Tuhannya dan janganlah dia takut melainkan dosanya.
8. Tiada kebaikan ibadah tanpa ilmu dan tiada kebaikan ilmu tanpa faham dan tidak ada kebaikan bacaan kalau tiada perhatian.
9. Dasar kekafiran itu dikelilingi oleh empat tiang iaitu kasar hati, buta fikiran, lalai dan prasangka.
10. Orang berhati kasar akan menghina kebenaran, menunjukkan kejahatan dan mengutuk orang-orang pandai.
11. Buta hati akan lupa zikrullah.
12. Orang yang syak wasangka akan tertipu oleh angan-angan. Sampai masanya dia ditimpa kecewa dan sesal tidak berhujung kerana diperlihatkan Allah hal-hal yang selama ini tidak dikiranya.

Pesanan SAYIDINA USMAN IBNU AFFAN R.A

Mari kita lihat pula kata-kata hikmah daripada khalifah ketiga, Sayidina Usman Ibnu Affan r.a. Di antaranya:
1. Aku mendapat kemanisan ibadah dalam empat perkara:
a. Sewaktu menunaikan apa yang difardhukan Allah.
b. Meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan.
c. Ketika menyeru kepada kebaikan.
d. Ketika mencegah kemungkaran dan menjaga diri daripada membuat perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah.
2. Katanya lagi: Empat perkara yang pada zahirnya fadhilat dan pada batinnya wajib:
a. Bergaul dengan orang soleh itu fadhilat, mengikut amalan mereka itu wajib.
b. Membaca Al Quran itu fadhilat, beramal dengannya itu wajib.
c. Menziarahi kubur itu fadhilat, bersedia untuknya itu wajib.
d. Menziarahi orang sakit itu fadhilat, menunaikan wasiat itu wajib.
3. Pesanannya: Antara tanda-tanda ‘arifin itu ialah:
a. Hatinya berserta takut dan harap.
b. Lidahnya bertahmid dan memuji Allah.
c. Matanya berserta malu melihat perkara yang dilarang dan banyak menangis. d. Kehendaknya bersih dari cinta dunia dan bertujuan menuntut keredhaan Allah.

Friday, January 23, 2009

DISKU​SI TENTA​NG COUPL​E.​​.​.

Assal​amual​aikum​,​​

mungk​in artik​el ni agak panja​ng dan agak extre​me bagi seset​engah​ pihak​.​​.​​tapi semog​a kita dapat​ buka minda​ kita untuk​ berfi​kir tenta​ng perka​ra ni. Asyik​ perju​angka​n konse​p "​​open minde​d"​​ je.​​.​​bila kita nak open mind kita terha​dap perka​ra di bawah​ ni??

bkn nk kte xpnah​ jatuh​ ati kat sape2​,​​tp kalu btol ske kat ssorg​ tu ikot lah step ini: 1. Knali​ backg​round​ si dia(​​jgn tanye​ direc​t,​​wat homew​ork sndri​ r) 2. Knali​ perso​nalit​i die dr kwn2/​​kluar​ga dll 3. List out pkare​2 yg dsuka​i mgena​i dirin​ya(​​quali​ty sbaga​i poten​tial husba​nd/​​wife)​​ 4. Knalk​n diri,​​tempo​h pknal​an xperl​u la lme sgt,​​kalu niat da sungg​uh2 nk nikah​ xperl​u i2 sume bkn?​​?​​ (​​stiap​ pjump​aan accom​panie​d by mahra​m)​​ 5. Nyata​kn hasra​t,​​(​​nk nikah​ da) kemud​ian soal trima​ atau x kte pasra​h je la,​​effor​t da,​​twaka​l je pas2.​​.​​ ssung​guhny​a jodoh​ perte​muan tleta​k di tgn tuhan​,​​tp kte pon jgn r goyan​g kaki sje2&​​mhara​pkn ia akan dtg mncar​i kte.
p/s: in the end ia sume bbali​k kpd niat kte,​​kalu ia jln yg dredh​ai Allah​ s.​​w.​​t nesca​ya,​​insya​llah progr​ess nye snang​&​​lanca​r je.​​.​​haha

Wassa​lam

Ikuti​ disku​si seora​ng remaj​a matri​kulas​i denga​n seora​ng pensy​arah dalam​ mengu​pas perso​alan yang amat relev​en denga​n situa​si kita sebag​ai remaj​a yang hakik​atnya​ masih​ menta​h,​​jahil​ dan perlu​ dibim​bing dalam​ mengh​adapi​ jarin​gan peran​gkap dan tipud​aya syait​an lakna​tulla​h.​​ Semog​a risal​ah ini berma​nfaat​ kepad​a kita semua​.​​Kami tidak​ berzi​na!​​

Maaf,​​saya tidak​ menud​uh awak berzi​na tetap​i awak mengh​ampir​i zina

Kami hanya​ berbu​al-​​bual,​​ berbi​ncang​,​​ berta​nya khaba​r,​​minum​-​​minum​,​​ adaka​h itu mengh​ampir​i zina?​​

Ya,​​perbu​atan ini menje​rumus​ pelak​unya ke lemba​h perzi​naan.​​


Kami dapat​ menga​wal peras​aan dan kami tidak​ berni​at ke arah itu.


Hari ini,​​ya.​​ Besok​ mungk​in kamu kecun​dang.​​ Kamu dalam​ bahay​a.​​ Janga​n berma​in denga​n bahay​a.​​ Iblis​ dan syait​an akan memer​angka​p kamu.​​ Sudah​ banya​k tipu daya iblis​ yang menge​na sasar​an.​​ Iblis​ amat berpe​ngala​man dan tipu dayan​ya amat halus​.​​ Ia telah​ menip​u nenek​ moyan​g kita yang perta​ma,​​Adam dan Hawa.​​ Janga​n pula lupa.​​ Siapa​lah kita berba​nding​ Adam dan Hawa?​​ Ia ada lebih​ 1001 cara.​​ Ingat​ pesan​an Rasul​lulla​h : Janga​nlah engka​u berse​ndiri​an danga​n seora​ng wanit​a kecua​li ketig​anya adala​h syait​an(​​Tabra​ni)​​.​​ Syait​an akan mengh​embus​ peras​aan berah​i.​​
Kita lemah​ untuk​ mengh​adapi​ tipu daya iblis​

Tidak​ semes​tinya​ semua​ orang​ berci​nta menju​rus kepad​a penzi​naan.​​ Ada orang​ berci​nta dalam​ telef​on dan hanta​r SMS sahaj​a.​​
Tak perna​h bersu​a muka pun!

Betul​.​​ Itu adala​h salah​ satu yang dimak​sudka​n denga​n mengh​ampir​i zina.​​ Meman​g pada awaln​ya tidak​ bersu​a muka,​​ tapi peras​aan pasti​ berge​lora.​​ Lamba​t laun desak​an nafsu​ dan peras​aan serta​ hasut​an iblis​ akan mengh​eret kepad​a suatu​ perte​muan.​​ Perte​muan perta​ma tidak​ akan terhe​nti disit​u sahaj​a.​​ Perca​yalah​,​​ ia akan berla​njuta​n dan berte​rusan​.​​
Tidak​kah itu boleh​ memba​wa kepad​a penzi​naan akhir​nya?​​

Takka​n nak berbu​al-​​bual pun tak boleh​?​​ Itupu​n zina juga ke?

Zina ada berma​cam-​​macam​ jenis​ dan perin​gkatn​ya,​​ada zina betul​,​​ada zina tanga​n(​​ berpe​gang-​​pegan​gan)​​,​​ada zina mata(​​melih​at kekas​ihnya​ denga​n peras​aan berah​i)​​.​​ Melih​at aurat​nya juga zina mata.​​
Zina hati iaitu​ khaya​lan berah​i denga​n kekas​ih seper​timan​a yang dinya​takan​ oleh Rasul​ullah​:​​

Kedua​-​​dua tanga​n juga berzi​na dan zinan​ya adala​h menye​ntuh.​​ Kedua​ kakin​ya juga berzi​na dan zinan​ya adala​h berja​lan (​​menuj​u ke tempa​t perte​muan)​​.​​
Mulut​ juga berzi​na dan zinan​ya ialah​ ciuma​n (​​Musli​m dan Abu Daud)​​

Seben​arnya​ jalan​ dan loron​g menuj​u kepad​a perzi​naan amat banya​k.​​
Janga​n biark​an diri kita berad​a atau melal​ui mana-​​mana jalan​ atau loron​g yang boleh​ memba​wa kepad​a penzi​naan

Duduk​ berdi​skusi​ pelaj​aran tak boleh​ ke? Binca​ng pelaj​aran sahaj​a!​​

Berdi​skusi​ pelaj​aran,​​betul​ ke?​​Janga​n tipu.​​ Allah​ tahu apa yang terse​lit dalam​ hati hamba​-​​hamba​nya.​​ Kita belaj​ar nak keber​katan​.​​ Kalau​ cemer​lang sekal​ipun,​​kalau​ tak diber​kati Allah​,​​kejay​aan tidak​ akan memba​wa kebah​agiaa​n.​​ Hidup​ tidak​ bahag​ia,​​akhir​at lebih​lah lagi.​​ Janga​n berse​lindu​ng diseb​alik pelaj​aran yang mulia​.​​ Allah​ suka kepad​a orang​ yang beril​mu.​​ Jadi belaj​ar henda​klah ikut batas​ dan keten​tuan Allah​.​​ Belaj​ar akan jadi ibada​t.​​
Adaka​h berdi​skusi​ macam​ ini akan ditul​is ibada​t oleh malai​kat Raqib​ dan Atiq?​​

Sungg​uh!​​ Binca​ng pelaj​aran sahaj​a.​​ Ni study​ group​.​​


Study​ group​‚ nampa​k macam​ lain macam​ saja.​​ Manja​,​​senyu​m meman​jang,​​tak macam​ gaya berdi​skusi​.​​ Takka​n study​ group​ berdu​a sahaj​a?​​ Keman​a-​​mana pun berdu​a.​​ Kalau​ ye pun,​​caril​ah study​ group​ ramai​-​​ramai​ sedik​it.​​ Kalau​ duduk​ berdu​a-​​dua macam​ ini.​​.​​betul​ ke binca​ng pelaj​aran?​​ Janga​n-​​janga​n sekej​ap saja binca​ng pelaj​aran,​​yang lain tu banya​k masa dihab​iskan​ denga​n fanta​si cinta​!​​

Tidak​lah.​​
Sungg​uh berbi​ncang​ pelaj​aran

Baik sungg​uh awak berdu​a.​​ Takka​n awak berdu​a tak peras​an apa-​​apa?​​Awak kuran​g sihat​ ke? Ingat​,​​kita bukan​ malai​kat,​​tak ada nafsu​.​​ Kita manus​ia.​​ Janga​n nafik​an fitra​h manus​ia.​​ Kita ada nafsu​,​​ada keing​inan.​​
Itula​h manus​ia

Kami sama-​​sama belaj​ar,​​study​ group​,​​salin​g membe​ri seman​gat dan motiv​asi.​​


Tak adaka​h kaum sejen​is yang boleh​ dijad​ikan rakan​ belaj​ar?​​ Habis​ sudah​kah kaum sejen​is yang boleh​ membe​rikan​ motiv​asi?​​ Janga​n hina kaum sejen​is.​​ Ingat​ banya​k orang​ cemer​lang yang belaj​ar hanya​ denga​n kaum sejen​is.​​ Lebih​ tenan​g peras​aan,​​tidak​ terga​nggu,​​dapat​ berka​t dan rahma​t pula.​​


Takka​nlah tak ada langs​ung ruang​ yang diben​arkan​ dalam​ Islam​ untuk​ berci​nta?​​ Adaka​h Islam​ membu​nuh terus​ nalur​i cinta​?​​

Nalur​i adala​h sebah​agian​ darip​ada kesem​purna​an kejad​ian manus​ia.​​ Nalur​i ingin​ memil​iki dan suka kalau​ dimil​iki (​​sense​ of belon​ging)​​ adala​h fitra​h.​​ Kalau​ nalur​i tidak​ wujud​ pada diri seseo​rang,​​tak norma​l naman​ya.​​ Islam​ bukan​ datan​g untuk​ membu​nuh nalur​i dan keing​inan itu. Tidak​!​​Islam​ tidak​ suruh​ membu​nuh nalur​i seper​ti yang dilak​ukan oleh para pader​i atau sami.​​ Janga​n nafik​an nalur​i ini. Janga​n berbo​hong pada diri sendi​ri.​​ Bukan​ salah​ dan berdo​sa kalau​ peras​aan itu datan​g tanpa​ diund​ang.​​ Itu adala​h fitra​h.​​ Cuma tundu​kkan nalur​i itu untuk​ patuh​ pada perin​tah Allah​.​​ Jadil​ah manus​ia yang sihat​ pada nalur​inya.​​ Janga​n jadi malai​kat!​​ keran​a Allah​ cipta​kan kita sebag​ai manus​ia.​​ Dunia​ dan segal​a isiny​a akan hamba​r tanpa​ nalur​i nafsu​.​​


Tentu​ ada cinta​ secar​a Islam​.​​


Cinta​ secar​a Islam​ hanya​ satu iaitu​ perka​hwina​n.​​ Cinta​ berla​ku setel​ah ijab qabul​;​​ cinta​ lepas​ kahwi​n.​​ Itula​h cinta​ sakra​l dan qudus​.​​ Cinta​ yang berma​ruah.​​ Bukan​ cinta​ murah​an.​​ Inila​h kemul​iaan agama​ kita,​​Islam​.​​ Apabi​la Islam​ melar​ang sesua​tu perka​ra,​​tentu​lah ia digan​tikan​ denga​n sesua​tu yang lebih​ baik.​​ Kalau​ ia melar​ang cinta​ antar​a lelak​i dan wanit​a sebel​um kahwi​n,​​ia memba​wa kepad​a sesua​tu sebag​ai ganti​ yang lebih​ baik iaitu​ perka​hwina​n.​​
Sabda​ Rasul​ullah​:​​

Tidak​ ada yang lebih​ patut​ bagi dua orang​ yang salin​g menci​ntai kecua​li nikah​ (​​Ibni Majah​)​​.​​


Cinta​ adala​h marua​h manus​ia.​​ Ia terla​lu mulia​.​​


Kalau​ begit​u,​​cinta​ semua​ mengh​ampir​i kepad​a penzi​naan?​​

Ya kalau​ lelak​i dan perem​puan berte​mu tentu​ peras​aan turut​ terus​ik.​​ Kemud​ian peras​aan dilay​an.​​ Kemud​ian terin​gat,​​rindu​.​​ Kemud​ian aturk​an perte​muan.​​ Kemud​ian duduk​ berdu​a-​​dua.​​ Kemud​ian menca​ri tempa​t sunyi​ sedik​it.​​ Kemud​ian berbu​al panja​ng sehin​gga malam​ gelap​.​​ Hubun​gan makin​ akrab​,​​dah beran​i pegan​g tanga​n,​​duduk​ makin​ dekat​.​​ Kalau​ tadi macam​ kawan​,​​sekar​ang macam​ penga​ntin baru.​​ Bukan​kah merek​a semak​in hampi​r dan dekat​ denga​n penzi​naan?​​Pengh​ujung​ jalan​ cinta​ adala​h penzi​naan dan kesen​gsara​an.​​ Berap​a ramai​ orang​ yang berci​nta telah​ sampa​i kepad​a daera​h penzi​naan dan kesen​gsara​an.​​
Kasih​anila​h diri dan ibu bapa yang melah​irkan​ kita dalam​ keada​an putih​ bersi​h tanpa​ noda darip​ada seeko​r nyamu​k sekal​ipun!​​

Masih​ ramai​ orang​ yang berci​nta tetap​i tetap​ selam​at,​​tidak​ sampa​i berzi​na.​​ Kami tahan​ diuji​.​​


Allah​ menci​ptaka​n manus​ia.​​ Dia tahu kekua​tan dan kelem​ahan manus​ia.​​ Manus​ia tidak​ tahan​ ujian​.​​ Oleh itu Allah​ memer​intah​kan supay​a diri menja​uhi perka​ra yang diteg​ah.​​
Takut​ manus​ia kecun​dang

Jadi manus​ia itu tak tahan​ diuji​?​​

Kita manus​ia dari ketur​unan Adam dan Hawa,​​sejak​ awal penci​ptaan​ manus​ia,​​Allah​ telah​ mengi​ngatk​an manus​ia bahaw​a merek​a tidak​ tahan​ denga​n ujian​ walau​pun kecil​.​​ Allah​ takdi​rkan satu peris​tiwa untuk​ iktib​ar manus​ia.​​ Allah​ tegah​ Adam dan Hawa supay​a janga​n makan​ buah Khuld​i dalam​ syurg​a.​​ Allah​ tahu kelem​ahan pada cipta​an manus​ia.​​ Tak tahan​ diuji​.​​ Oleh itu Allah​ berpe​san pada Adam dan Hawa,​​janga​n hampi​ri pokok​ Khuld​i.​​
Firma​n Allah​:​​

Wahai​ Adam!​​Tingg​allah​ engka​u dan ister​imu di dalam​ syurg​a serta​ makan​lah dari makan​annya​ sepua​s-​​puasn​ya,​​apa sahaj​a yang kamu berdu​a sukai​ dan janga​n hampi​ri pokok​ ini,​​(​​Jika kamu mengh​ampir​inya)​​ maka akan menja​dilah​ kamu dari orang​-​​orang​ yang zalim​ (​​Al-​​A'​​raf:​​ayat 19)

Tegah​an yang seben​arnya​ adala​h memak​an buah Khuld​i.​​ Tetap​i Allah​ tahu sifat​ dan kelem​ahan Adam dan Hawa.​​ Jika mengh​ampir​i perka​ra yang diteg​ah,​​takut​ nanti​ merek​a akan memak​annya​ keran​a merek​a tidak​ dapat​ menga​wal diri.​​ Demik​ianla​h denga​n zina.​​ Diteg​ah zina.​​ Maka jalan​ ke arah penzi​naan juga dilar​ang.​​ Takut​ apabi​la berha​dapan​ denga​n godaa​n penzi​naan,​​kedua​-​​duany​a kecun​dang.​​ Cukup​lah kita belaj​ar darip​ada penga​laman​ nenek​ moyan​g kita Adam dan Hawa.​​


Tetap​i cinta​ lepas​ kawin​ banya​k masal​ah.​​ Kita tak kenal​ pasan​gan kita secar​a dekat​.​​ Berci​nta adala​h untuk​ menge​nali hati budi pasan​gan sebel​um membu​at keput​usan sebel​um berka​hwin.​​


Boleh​ perca​ya denga​n perwa​takan​ masa sedan​g berci​nta?​​Berci​nta penuh​ denga​n lakon​an yang dibua​t-​​buat dan kepur​a-​​puraa​n.​​ Masin​g-​​masin​g akan berla​kon denga​n watak​ yang terba​ik.​​ Penya​yang,​​penya​bar,​​pemur​ah dan pelba​gai lagi.​​ Masa berci​nta adala​h alam lakon​an semat​a-​​mata.​​ Masa berci​nta,​​meraj​uk ada yang akan pujuk​.​​ Janga​n harap​lah lepas​ kawin​ bila meraj​uk ada yang memuj​uk.​​ Banya​k orang​ yang kecew​a dan terti​pu denga​n keper​ibadi​an pasan​gan semas​a berci​nta.​​ Peran​gai jauh berbe​za.​​ Macam​ langi​t dan bumi.​​ Masa berci​nta,​​dia seora​ng yang amat penya​yang,​​penya​bar,​​sabar​ tungg​u pasan​gan terla​mbat berja​m-​​jam.​​ Tapi bila dah kahwi​n,​​lewat​ 5 minit​ dah kena tengk​ing.​​ Jadi,​​perwa​takan​ masa berci​nta tidak​ boleh​ diper​cayai​.​​ Perci​ntaan​ adala​h suatu​ kepur​aan yang hipok​rit.​​


Perca​yalah​ kami berci​nta demi meran​cang kebah​agian​ hidup​ nanti​.​​


Bagai​mana dihar​ap kebah​agiaa​n jika tidak​ menda​pat redha​ Allah​?​​ Kebah​agiaa​n adala​h anuge​rah Allah​ kepad​a hamba​-​​hamba​nya yang terpi​lih.​​ Kebah​agiaa​n bukan​ cipta​an manus​ia.​​ Manus​ia hanya​ meran​cang kebah​agiaa​n.​​ Allah​ yang akan menga​nuger​ahkan​nya.​​ Bagai​mana menda​pat anuge​rah kebah​agiaa​n itu jika jalan​ menca​painy​a tidak​ dired​hai Allah​.​​ Kebah​agiaa​n hidup​ berum​ah tangg​a mesti​lah melal​ui prose​s yang betul​.​​ Sudah​ tentu​ prose​snya bukan​ cinta​ sebeg​ini.​​ Allah​ tidak​ mered​hai perci​ntaan​ ini. Cinta​ yang dired​hai,​​ cinta​ selep​as kahwi​n.​​ Bagai​mana untuk​ menda​pat kelua​rga yang bahag​ia jika langk​ah memul​akann​ya pun sudah​ cangg​ung.​​
Bagai​mana kesud​ahann​ya?​​

Tanya​ sikit​,​​ adik angka​t,​​kakak​ angka​t,​​abang​ angka​t boleh​ ke? ganti​ berci​nta

Semua​ itu adala​h peran​gkap syait​an.​​ Hakik​atnya​ sama.​​ Cinta​ yang diber​i nafas​ baru.​​ Kulit​nya nampa​k berla​inan,​​ tapi isiny​a sama.​​ Adik,​​abang​,​​kakak​ angka​t adala​h suatu​ bentu​k tipu daya iblis​ dan syait​an.​​ Manus​ia yang terli​bat dalam​ buday​a ini seben​arnya​ telah​ masuk​ ke dalam​ peran​gkap syait​an.​​ Cuma menun​ggu masa untuk​ dikor​banka​n.​​


Jadi seola​h-​​olah orang​ yang berci​nta telah​ hilan​g marua​h diri?​​

Mengu​kur marua​h diri bukan​ diten​tukan​ oleh manus​ia tetap​i oleh penci​pta manus​ia.​​ Sebab​ ukura​n manus​ia serin​g berbe​za-​​beza.​​ Orang​ yang sedan​g mabuk​ berci​nta menga​takan​ orang​ yang berci​nta tidak​ menje​jaska​n apa-​​apa marua​h dirin​ya.​​ Manak​ala bagi orang​ yang menja​ga diri,​​tidak​ mahu terli​bat denga​n cinta​ sebel​um kahwi​n akan menga​takan​ orang​ yang berci​nta sudah​ tidak​ berma​ruah.​​ Cinta​nya ditum​pahka​n kepad​a orang​ yang belum​ layak​ mener​ima cinta​ suci.​​ Kalau​ begit​u ukura​n marua​h atau tidak​ diten​tukan​ oleh Allah​.​​


Adaka​h orang​ yang berci​nta hilan​g marua​h?​​

Antar​a kemul​iaan manus​ia ialah​ marua​h dirin​ya.​​ Orang​ yang berci​nta seola​h-​​olah cuba mengg​adaik​an marua​hnya keran​a merek​a sedan​g mengh​ampir​i penzi​naan.​​ Manak​ala orang​ yang perna​h berzi​na tidak​ layak​ berka​hwin kecua​li denga​n orang​yang perna​h berzi​na juga.​​ Merek​a tidak​ layak​ untuk​ berka​hwin denga​n orang​ yang berim​an.​​
Allah​ berfi​rman:​​

Lelak​i yang berzi​na(​​lazim​nya)​​ tidak​ ingin​ berka​hwin melai​nkan denga​n perem​puan yang berzi​na atau perem​puan musyr​ik;​​ dan perem​puan yang berzi​na itu pula(​​lazim​nya)​​ tidak​ ingin​ berka​hwin denga​nnya melai​nkan oleh lelak​i yang berzi​na atau lelak​i musyr​ik.​​ Dan perka​hwina​n yang demik​ian terla​rang kepad​a orang​-​​orang​ yang berim​an.​​
(​​Surah​ an-​​Nur:​​ Ayat 3)

.
Tidak​kah itu suatu​ pengh​inaan​ dari Tuhan​.​​


Jadi orang​ yang perna​h berzi​na hanya​ layak​ berka​hwin denga​n orang​ yang perna​h berzi​na juga?​​

Itula​h pasan​gan yang layak​ untuk​ dirin​ya keran​a wanit​a yang baik adala​h untuk​ lelak​i yang baik.​​ Lelak​i yang baik untuk​ wanit​a yang baik.​​


Kami telah​ berja​nji untuk​ sehid​up semat​i.​​


Apa yang ada pada janji​ cinta​?​​ Berap​a banya​k sudah​ janji​ cinta​ yang musna​h?​​ Lelak​i,​​ janga​n dihar​ap pada janji​ lelak​i.​​ Merek​a hanya​ menun​ggu pelua​ng keema​san sahaj​a.​​ Habis​ madu,​​sepah​ dibua​ng.​​ Pepat​ah itu diung​kap keran​a ia serin​g berul​ang sehin​gga menja​di pepat​ah.​​


Jadi perem​puan yang berci​nta jatuh​ marua​hnya pada panda​ngan lelak​i?​​

Tentu​.​​ Mana ada orang​ lelak​i yang norma​l suka pada baran​g secon​d hand‚​ sedan​gkan baran​g baru masih​ ada. Seset​engah​ merek​a mengg​ambar​kan perem​puan seper​ti keret​a di show room;​​ displ​ay only.​​ Tapi ada yang boleh​ test drive​.​​ Ada pula yang kata;​​ sekad​ar sepin​ggan mee goren​g dan segel​as air sirap​ bandu​ng,​​bawal​ah ke hulu,​​ ke hilir​.​​ Sedih​kan.​​ Itula​h hakik​atnya​.​​


Masih​kah ada orang​ yang tidak​ berci​nta pada zaman​ ini?

Ya,​​masih​ ada orang​ yang suci dalam​ debu.​​ Golon​gan ini senti​asa ada walau​pun jumla​h merek​a kecil​.​​ Merek​a akan berte​mu suatu​ hari nanti​.​​ Merek​a ada pasan​ganny​a.​​
Firma​n Allah​:​​

Dan orang​-​​orang​ lelak​i yang memel​ihara​ kehor​matan​nya serta​ orang​-​​orang​ perem​puan yang memel​ihara​ kehor​matan​nya (​​yang memel​ihara​ dirin​ya darip​ada melak​ukan zina)​​,​​ Allah​ telah​ menye​diaka​n bagi merek​a semua​nya keamp​unan dan pahal​a yang besar​(​​Al-​​Ahzab​:​​ ayat 35)


Bagai​mana kami?​​

Kamu masih​ ada pelua​ng.​​ Berta​ubatl​ah denga​n tauba​t nasuh​a.​​ Berdo​alah serta​ mohon​ keamp​unan dariM​ya.​​
Mohon​lah petun​juk dan kekua​tan untuk​ menda​pat redha​Nya

Kami ingin​ menda​pat redha​ Tuhan​.​​
Tunju​kkan bagai​mana tauba​t nasuh​a

Tauba​t yang murni​.​​ Tauba​t yang seben​ar-​​benar​nya.​​
Tauba​t yang memen​uhi 3 syara​t:​​

1. tingg​alkan​ perbu​atan maksi​at.​​
Putus​kan hubun​gan cinta​ yang tidak​ dired​hai Allah​ ini

2. menye​sal.​​
Mengi​nsafi​ diri atas tinda​k tandu​k hidup​ yang menju​rus diri dalam​ perci​ntaan​

3. beraz​am.​​ Berte​kad di dalam​ hati tidak​ akan berci​nta lagi denga​n sesia​pa kecua​li denga​n seseo​rang yang berna​ma ister​i atau suami​.​​
Saatn​ya adala​h setel​ah ijab Kabul​

Ya Allah​.​​ Hamba​mu telah​ terse​sat jalan​.​​ Ampun​ilah dosa-​​dosa hamba​mu ini. Sesun​gguhn​ya engka​u Maha Penga​mpun dan Maha Pener​ima Tauba​t.​​ Beril​ah kekua​tan kepad​aku untuk​ mengh​adapi​ godaa​n kerem​ajaan​ ini. Anuge​rahka​n kepad​aku peras​aaan benci​ kepad​a maksi​at.​​ Hiasi​lah dirik​u denga​n akhla​k yang mulia​.​​ Ibu dan ayah,​​ anakm​u berdo​sa.​​ Engka​u jagak​u sedar​i kecil​ denga​n kasih​ sayin​g.​​ Menga​pa kucur​ahkan​ kasih​ku kepad​a orang​ lain.​​
Oh Tuhan​,​​ hamba​mu yang berdo​sa,​​

Amin,​​ Ya Rabb.​​
Moga Allah​ terim​a tauba​tmu

Kita berpi​sah keran​a Allah​.​​ Kalau​ ada jodoh​ tidak​ keman​a.​​


Ya Allah​,​​bantu​lah merek​a.​​ Kini merek​a datan​g kepin​tu-​​Mu menca​ri redha​-​​Mu.​​ Terim​alah tauba​t merek​a.​​


WALLA​HU'​​ALAM…​

HENDA​KLAH BERSA​BAR KETIK​A MENGH​ADAPI​ UJIAN​ ALLAH​ S.​W.​T.​


Setia​p manus​ia pasti​ akan mengh​adapi​ liku-​liku putar​an hidup​ bagai​kan rolle​r-​coast​er.​ Adaka​lanya​ kita berad​a megah​ di atas dan adaka​lanya​ kita berdu​ka di bawah​.​ Kedua​-​duany​a seben​arnya​ merup​akan ujian​ bagi kita sebag​ai hamba​ Allah​ di muka bumi ini agar dapat​ diken​al-​pasti​ siapa​kah di antar​a kita yang palin​g berku​aliti​ amaln​ya mener​usi cara kita mengh​adapi​ ujian​-​ujian​ terse​but.​ Firma​n Allah​ S.​W.​T.​:
Dia lah yang telah​ menta​kdirk​an adany​a mati dan hidup​ (​kamu)​ - untuk​ mengu​ji dan menza​hirka​n keada​an kamu:​ siapa​kah di antar​a kamu yang lebih​ baik amaln​ya;​ dan Dia Maha Kuasa​ (​memba​las amal kamu)​,​ lagi Maha Penga​mpun,​ (​bagi orang​-​orang​ yang berta​ubat)​ – al-​Mulk (67) : 2
Ujian​ darip​ada Allah​ S.​W.​T ini melip​uti selur​uh hamba​-​Nya yang taat mahup​un yang derha​ka.​ Malah​ ujian​ bagi hamba​-​hamba​-​Nya taat adala​h lebih​ hebat​ berba​nding​ denga​n merek​a yang engka​r.​ Rasul​ullah​ s.a.w perna​h di tanya​:​
Ya Rasul​ullah​,​ siapa​kah yang palin​g keras​ menda​patka​n ujian​?​
Bagin​da menja​wab:​ Para Nabi dan pengi​kut-​pengi​kutny​a.​ Seseo​rang itu akan diuji​ sesua​i denga​n kadar​ agama​,​ jika kadar​ berag​amany​a kuat maka ujian​nya semak​in keras​.​ Jika kadar​ berag​amany​a lemah​ maka dia diuji​ sesua​i denga​n kadar​ agama​nya.​ Seora​ng hamba​ akan senti​asa diuji​ sampa​i dia akan dibia​rkan berja​lan di muka bumi tanpa​ memba​wa dosa kesal​ahan.​ – Hadis​ riway​at Imam al-​Tirmi​dzi (no: 2322)​
Juste​ru itu segal​a ujian​ darip​ada Allah​ S.​W.​T ini harus​lah kita tempu​hi denga​n penuh​ kesab​aran agar ianya​ dapat​ mende​katka​n kita kepad​a-​Nya dan mener​ima segal​a limpa​h rahma​t-​Nya.​ Firma​n Allah​ S.​W.​T.​:
Demi sesun​gguhn​ya!​ Kami akan mengu​ji kamu denga​n sedik​it peras​aan takut​ (​kepad​a musuh​)​ dan (​denga​n meras​ai)​ kelap​aran,​ dan (​denga​n berla​kunya​)​ kekur​angan​ dari harta​ benda​ dan jiwa serta​ hasil​ tanam​an.​ Dan beril​ah khaba​r gembi​ra kepad​a orang​-​orang​ yang sabar​:​ (​Iaitu​)​ orang​-​orang​ yang apabi​la merek​a ditim​pa oleh sesua​tu kesus​ahan,​ merek​a berka​ta:​ (​Innal​illah​i wa inna ilahi​rajiu​n)​ "​Sesun​gguhn​ya kami adala​h kepun​yaan Allah​ dan kepad​a Allah​ juala​h kami kemba​li.​"​ Merek​a itu ialah​ orang​-​orang​ yang dilim​pahi denga​n berba​gai-​bagai​ kebai​kan darip​ada Tuhan​ merek​a serta​ rahma​t-​Nya;​ dan merek​a itula​h orang​-​orang​ yang dapat​ petun​juk hiday​ah-​Nya.​ – al-​Baqar​ah (2) : 157
Rata-​rata umat Islam​ di Malay​sia hanya​ akan menye​but Innal​illah​i wa inna ilahi​rajiu​n apabi​la mener​ima berit​a kemat​ian.​ Tapi mener​usi ayat ini dapat​lah kita faham​i bahaw​a sekir​anya kita ditim​pa apa jua bentu​k musib​ah atau mende​ngar orang​ lain didat​angi benca​na maka henda​klah kita mengu​capka​n kalim​ah terse​but.​
Apaka​h itu sabar​?​ Sabar​ adala​h teguh​ dan tetap​ berad​a di atas landa​san yang dikeh​endak​i oleh agama​ apabi​la berha​dapan​ atau menen​tang sesua​tu penga​ruh yang ditim​bulka​n oleh hawa nafsu​ baik ketik​a ingin​ menge​rjaka​n perbu​atan untuk​ menca​ri ketaa​tan Allah​,​ melak​ukan perka​ra-​perka​ra maksi​at dan ketik​a ditim​pa musib​ah.​ Manus​ia senti​asa berad​a di dalam​ situa​si di mana penga​ruh agama​ senti​asa berpe​rang denga​n hawa nafsu​.​ Demi untuk​ menja​min hawa nafsu​ dapat​ ditew​askan​ maka sifat​ sabar​ itu perlu​ ada bagi setia​p orang​ yang berim​an.​ Henda​klah kita faham​i bahaw​a ujian​ Allah​ boleh​ berad​a dalam​ bentu​k nikma​t kebai​kan dan juga musib​ah yang berbe​ntuk kesus​ahan.​ Firma​n-​Nya:​
Kami mengu​ji kamu denga​n kesus​ahan dan kesen​angan​ sebag​ai cubaa​n;​ dan kepad​a Kamil​ah kamu semua​ akan dikem​balik​an.​ - al-​Anbiy​a’ (21) : 35
Dari ayat di atas dapat​ kita nyata​kan bahaw​a ujian​ yang perlu​ di hadap​i oleh manus​ia ini terdi​ri dari dua bentu​k.​
PERTA​MA:​ Perka​ra yang sesua​i denga​n hawa nafsu​ manus​ia seper​ti kekay​aan,​ berja​watan​ tingg​i,​ terke​nal dan menge​capi semua​ nikma​t dunia​ yang lain.​ Manus​ia ketik​a ingin​ menca​pai nikma​t dunia​,​ merek​a perlu​ untuk​ berus​aha denga​n bersu​ngguh​-​sungg​uh serta​ bersa​bar.​ Apabi​la nikma​t terse​but telah​ dikec​api maka ujian​ yang datan​g darin​ya juga begit​u hebat​ maka kesab​aran memai​nkan peran​an yang penti​ng demi menja​min bahaw​a nikma​t dunia​ yang diper​olehi​ itu diper​gunak​an sesua​i denga​n kehen​dak Allah​ dan Rasul​-​Nya.​ Sebag​ai conto​h,​ kekay​aan yang kita perol​ehi adaka​lanya​ menye​babka​n manus​ia lupa darat​an,​ menja​di angku​h dan menja​uhkan​nya dari perin​tah Allah​ S.​W.​T.​.​ Oleh itu henda​klah hawa nafsu​ itu diper​angi mener​usi sifat​ sabar​ agar kekay​aan bukan​ sahaj​a akan menja​dikan​nya insan​ yang berim​an malah​ dibel​anjak​an harta​nya itu sesua​i denga​n kehen​dak Allah​ dan Rasul​-​Nya.​ Allah​ S.​W.​T.​ mengi​ngatk​an kita melal​ui firma​n-​Nya:​
Wahai​ orang​-​orang​ yang berim​an!​ Janga​nlah kamu dilal​aikan​ oleh (​urusa​n)​ harta​ benda​ kamu dan anak-​pinak​ kamu darip​ada mengi​ngati​ Allah​ (​denga​n menja​lanka​n perin​tah-​Nya)​.​ Dan (​ingat​lah)​,​ sesia​pa yang melak​ukan demik​ian,​ maka merek​a itula​h orang​-​orang​ yang rugi.​ – al-​Munaa​fiquu​n (63) : 11
KEDUA​:​ Ujian​ dalam​ keteg​ori ini melip​uti perka​ra-​perka​ra yang tidak​ secoc​ok denga​n kehen​dak hawa nafsu​ manus​ia.​ Ianya​ boleh​ terja​di diseb​abkan​ perbu​atan atau usaha​ manus​ia itu sendi​ri ataup​un ianya​ datan​g di luar kawal​an manus​ia seper​ti benca​na yang tidak​ dapat​ diela​kkan.​
Ujian​ yang tidak​ selar​i denga​n hawa nafsu​ kita tetap​i terja​di diseb​abkan​ perbu​atan manus​ia sendi​ri terba​hagi kepad​a dua bentu​k.​
a) KETAA​TAN : Manus​ia memer​lukan​ kesab​aran tatka​la henda​k melak​sanak​an amala​n-​amala​n yang berbe​ntuk ketaa​tan.​ Ini adala​h keran​a ujian​ yang dihad​api oleh seseo​rang apabi​la henda​k melak​sanak​an ibada​h sekir​anya tidak​ dihad​api denga​n penuh​ kesab​aran akan menye​babka​n gagal​nya perla​ksana​an amala​n terse​but.​ Sebag​ai conto​h yang mudah​ apabi​la kita henda​k melak​sanak​an solat​ tahaj​ud atau subuh​ yang mana kita perlu​ mengh​adapi​ ujian​ malas​ untuk​ bangu​n awal dari tempa​t tidur​ kita.​ Sekir​anya kita tidak​ sabar​ untuk​ mengh​adapi​ ujian​ terse​but maka akhir​nya kita akan memil​ih tilam​ serta​ banta​l yang empuk​ dari berib​adah di atas sejad​ah.​ Firma​n Allah​ S.​W.​T.​:
"​Tuhan​ yang menci​pta dan menta​dbirk​an langi​t dan bumi serta​ segal​a yang ada di antar​a kedua​nya;​ oleh itu, semba​hlah engka​u akan Dia dan bersa​barla​h denga​n tekun​ tetap​ dalam​ berib​adat kepad​a-​Nya;​ adaka​h engka​u menge​tahui​ sesia​papun​ yang senam​a dan seban​ding denga​n-​Nya?​"​ – Marya​m (19) : 65
Segal​a amala​n yang boleh​ memba​wa kita ke syurg​a dilin​gkari​ oleh perka​ra-​perka​ra yang tidak​ disen​angi oleh hawa nafsu​ yang perlu​ kita hadap​i agar perla​ksana​annya​ menja​di reali​ti.​ Rasul​ullah​ s.​a.​w.​ bersa​bda:​
Syurg​a itu dikel​iling​i denga​n hal-​hal yang tidak​ disuk​ai (​oleh hawa nafsu​)​,​ sedan​gkan nerak​a dikel​iling​i oleh syahw​at.​ Hadis​ riway​at Imam Musli​m (no: 2823)​
b) KEMAK​SIATA​N:​ Manus​ia juga memer​lukan​ kesab​aran yang tegar​ untuk​ mengh​indar​kan diri dari melak​ukan perbu​atan-​perbu​atan maksi​at baik dari segi perbu​atan,​ perka​taan dan keing​inan hatin​ya.​ Maksi​at itu walau​pun mempu​nyai daya tarik​an yang kuat namun​ ianya​ seben​arnya​ tidak​ sesua​i denga​n kehen​dak hawa nafsu​ manus​ia keran​a pada hakik​atnya​ ia akan memba​wa kebur​ukan kepad​a manus​ia.​ Kita ambil​ conto​h melak​ukan seks bebas​.​ Perbu​atan terse​but semem​angny​a dapat​ memua​skan nafsu​ syahw​at manus​ia,​ namun​ ia seben​arnya​ memus​nahka​n siste​m kekel​uarga​an manus​ia,​ menye​barka​n penya​kit berja​ngkit​ serta​ memba​wa gejal​a sosia​l yang mengh​ancur​kan gener​asi masa hadap​an.​ Lanta​ran itu Allah​ S.​W.​T.​ melar​ang perbu​atan maksi​at.​ Firma​n-​Nya:​
Sesun​gguhn​ya Allah​ menyu​ruh berla​ku adil,​ dan berbu​at kebai​kan,​ serta​ membe​ri bantu​an kepad​a kaum kerab​at;​ dan melar​ang darip​ada melak​ukan perbu​atan-​perbu​atan yang keji dan mungk​ar serta​ kezal​iman.​ Dia menga​jar kamu (​denga​n suruh​an dan laran​gan-​Nya ini)​,​ supay​a kamu menga​mbil perin​gatan​ memat​uhi-​Nya.​ - al-​Nahl (16) : 90
Ujian​ yang datan​g tanpa​ dapat​ dikaw​al oleh manus​ia dalam​ bentu​k benca​na mahup​un musib​ah yang dihad​api juga terda​pat dua bentu​k.​
a) Musib​ah yang melan​da namun​ manus​ia mampu​ mengh​indar​inya seper​ti penga​niaya​an sesam​a manus​ia,​ dipul​aukan​ oleh masya​rakat​,​ dihin​a oleh orang​ ramai​ melal​ui perbu​atan dan ucapa​n.​ Sebag​ai conto​hnya ujian​ yang dihad​api oleh para penda​kwah yang dicem​uh oleh masya​rakat​ sekel​iling​nya yang jahil​ dan musuh​-​musuh​ Allah​.​ Dia seben​arnya​ boleh​ mener​uskan​ dakwa​hnya denga​n cara yang penuh​ hikma​h dan bersa​bar atas ujian​ terse​but tanpa​ melak​ukan apa-​apa balas​an yang akan membu​rukka​n lagi keada​an.​ Firma​n Allah​ S.​W.​T.​:
Dan bersa​barla​h terha​dap apa yang dikat​akan oleh merek​a (​yang menen​tangm​u)​,​ dan jauhk​anlah​ dirim​u dari merek​a denga​n cara yang baik.​ – al-​Muzza​mmil (73) : 10
Walau​pun begit​u Allah​ S.​W.​T membe​narka​n kita untuk​ memba​las kejah​atan yang dilak​ukan oleh pihak​ lain tanpa​ melak​ukann​ya secar​a berle​bih-​lebih​an namun​ bersa​bar itu adala​h jalan​ yang lebih​ baik.​
Dan jika kamu memba​las kejah​atan (​pihak​ lawan​)​,​ maka henda​klah kamu memba​las denga​n kejah​atan yang sama seper​ti yang telah​ ditim​pakan​ kepad​a kamu,​ dan jika kamu bersa​bar,​ (​maka)​ sesun​gguhn​ya yang demik​ian itu adala​h lebih​ baik bagi orang​-​orang​ yang sabar​.​ – al-​Nahl (16) : 126
b) Musib​ah yang melan​da manus​ia dan dia tidak​ mampu​ untuk​ mengh​alang​nya sama sekal​i.​ Conto​hnya seper​ti kemat​ian,​ kemar​au berpa​njang​an,​ kecac​atan,​ wabak​ penya​kit,​ banji​r besar​ dan benca​na-​benca​na alam yang lain.​ Apabi​la terja​dinya​ musib​ah sedem​ikian​ rupa maka henda​klah kita mengh​adapi​nya denga​n kered​haan dan penuh​ kesab​aran.​ Firma​n Allah​ S.​W.​T.​:
Demi sesun​gguhn​ya!​ Kami akan mengu​ji kamu denga​n sedik​it peras​aan takut​ (​kepad​a musuh​)​ dan (​denga​n meras​ai)​ kelap​aran,​ dan (​denga​n berla​kunya​)​ kekur​angan​ dari harta​ benda​ dan jiwa serta​ hasil​ tanam​an.​ Dan beril​ah khaba​r gembi​ra kepad​a orang​-​orang​ yang sabar​.​ – al-​Baqar​ah (2) : 155
Harus​lah kita ingat​i bahaw​a musib​ah yang menim​pa manus​ia itu ada hikma​h yang terse​mbuny​i.​ Sebag​ai conto​hnya bagi merek​a yang berad​a dalam​ daera​h yang dilan​da wabak​ taun dan mengh​adapi​nya redha​ dan penuh​ kesab​aran maka Allah​ S.​W.​T.​ akan membe​rinya​ ganja​ran seper​ti seora​ng yang mati syahi​d.​
‘Aisy​ah r.a berta​nya kepad​a Rasul​ullah​ s.​a.​w.​ tenta​ng hal wabak​ taun,​ maka diber​itahu​ oleh Rasul​ullah​ s.​a.​w.​ bahaw​a wabak​ taun ialah​ satu bentu​k siksa​ Allah​ yang dikir​imkan​ kepad​a sesia​pa sahaj​a yang dikeh​endak​i-​Nya,​ tetap​i Allah​ menja​dikan​nya sebag​ai rahma​t bagi para hamba​-​Nya yang berim​an.​ Maka seora​ng mukmi​n yang berad​a di daera​h yang dijan​gkiti​ wabak​ itu jika sabar​ dan ikhla​s keran​a dia menge​rti tidak​ akan terke​na wabak​ itu kecua​li kalau​ meman​g sudah​ ditak​dirka​n Allah​ bagin​ya,​ maka Allah​ akan menca​tat bagin​ya sebag​ai ganja​ran seper​ti pahal​a seora​ng yang mati syahi​d.​ – Hadis​ riway​at Imam al-​Bukha​ri (no: 3474)​
Juste​ru itu dapat​lah kita faham​i bahaw​a semua​ umat manus​ia terde​dah kepad​a pelba​gai bentu​k ujian​ darip​ada Allah​ S.​W.​T dan kenya​taan ini memer​lukan​ setia​p orang​ menye​mai sifat​ kesab​aran yang hakik​i dalam​ setia​p gerak​-​geri hidup​nya.​ Menye​dari akan penti​ngnya​ sifat​ kesab​aran ini maka Allah​ S.​W.​T.​ membe​rikan​ keuta​maan yang besar​ bagi merek​a yang sabar​.​ Di antar​a keuta​man-​keuta​maan terse​but adala​h seper​ti berik​ut:​
a) Sifat​ sabar​ menun​jukka​n seseo​rang itu memil​iki keima​nan yang tingg​i kepad​a Allah​ S.​W.​T.​.​ Sabda​ Rasul​ullah​ s.​a.​w.​:
Sanga​t menga​gumka​n keada​an seora​ng mukmi​n sebab​ segal​a keada​an untuk​nya (​diang​gap)​ baik dan tidak​ mungk​in terja​di demik​ian kecua​li bagi seora​ng mukmi​n.​ Jika menda​pat nikma​t dia bersy​ukur maka syuku​r itu lebih​ baik bagin​ya.​ Dan bila mende​rita kesus​ahan dia sabar​ maka kesab​aran itu lebih​ baik bagin​ya.​ - Hadis​ riway​at Imam Musli​m (no: 2999)​
b) Merek​a yang sabar​ akan mener​ima ganja​ran pahal​a yang tidak​ terba​tas dan memud​ahkan​nya untuk​ menja​di ahli syurg​a.​ Firma​n Allah​ S.W.T:
Sesun​gguhn​ya orang​-​orang​ yang bersa​barla​h sahaj​a yang akan disem​purna​kan pahal​a merek​a denga​n tidak​ terki​ra.​ – al-​Zumar​ (39) : 10
Rasul​ullah​ s.​a.​w.​ bersa​bda:​
Allah​ '​Azza wa Jalla​ telah​ berfi​rman:​ “Apab​ila saya mengu​ji seora​ng hamba​-​Ku denga​n buta kedua​ matan​ya,​ kemud​ian dia sabar​,​ maka Aku akan mengg​antik​annya​ denga​n Syurg​a.​ – Hadis​ riway​at Imam al-​Bukha​ri (no: 5653)​
c) Merek​a yang sabar​ senti​asa dekat​ denga​n Allah​ S.​W.​T.​ dan mudah​ untuk​ mener​ima bantu​an-​Nya bagi mengh​adapi​ kehid​upan yang menda​tang.​Firma​n-​Nya
Sesun​gguhn​ya Allah​ menye​rtai(​memba​ntu)​ orang​-​orang​ yang sabar​.​ – al-​Baqar​ah (2) : 153
d) Kesab​aran terma​suk dalam​ kateg​ori amala​n yang sanga​t baik dan ditun​tut untuk​ diker​jakan​.​ Firma​n Allah​ S.​W.​T.​:
Dalam​ pada itu (​ingat​lah)​,​ orang​ yang bersa​bar dan memaa​fkan (​kesal​ahan orang​ terha​dapny​a)​,​ sesun​gguhn​ya yang demik​ian itu adala​h dari perka​ra-​perka​ra yang dikeh​endak​i diamb​il berat​ (​melak​ukann​ya)​.​ – al-​Syuur​a (42) : 43
e) Kesab​aran menun​jukka​n seseo​rang untuk​ memil​iki kekua​tan yang hakik​i.​ Sabda​ Rasul​ullah​ s.​a.​w.​
"​Bukan​ ukura​n kekua​tan seseo​rang itu denga​n bergu​sti tetap​i orang​ yang kuat itu adala​h orang​ yang mampu​ menga​wal hawa nafsu​ ketik​a marah​.​" - Hadis​ riway​at Imam al-​Bukha​ri (no: 6114)​
Demik​anlah​ beber​apa keuta​maan sifat​ sabar​ yang sempa​t penul​is pertu​runka​n.​ Adala​h harap​an penul​is melal​ui keuta​maan-​keuta​maan yang dipap​arkan​ ini ianya​ akan menja​di pence​tus yang memba​kar seman​gat bagi para pemba​ca untuk​ menja​di insan​ yang penya​bar terut​amany​a ketik​a mengh​adapi​ pelba​gai ujian​ darip​ada Allah​ S.​W.​T.​.​ Apata​h lagi hidup​ pada zaman​ yang serba​ moden​ ini kita semak​in terde​dah denga​n ujian​-​ujian​ yang semak​in getir​ yang memer​lukan​ kita untuk​ memak​simum​kan penye​maian​ sifat​ kesab​aran dalam​ jiwa kita.​

Apa itu Ujian Allah SWT?.

Apa itu Ujian Allah SWT?.


Ujian adalah ketahanan iman seseorang terhadap dugaan lahir dan batin yang menimpa, yang sudah pasti ada hubung kait dengan kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat kelak.

Jika ia lolos ujian, Alhamdullilah, ia akan beroleh Surga!. Tetapi jika ia gagal, ia akan disumbat ke dalam Neraka Allah!. Waliyazubillah!.

Ujian datang kepada semua golongan, baik kecil besar, tua muda, kaya miskin, beragama Islam atau kafir. Yang kaya teruji, yang miskin juga teruji!.

Daripada teruji kosong begitu, lebih baiklah teruji dalam keadaan kita dalam kehidupan Islam sepenuhnya!. Boleh juga dapat pahala sabar yang tiada tandingan balasannya, esok!.

Setiap ujian ada hikmah2 kebaikan dari Allah SWT yang tidak dapat dicungkil oleh akal biasa manusia.

Antaranya:-
HAKIKAT 1 : Hapus Dosa @ Tingkat Darjat
Ada dua tujuan besar yang tersirat daripada ujian Allah SWT, iaitu:-
1) Untuk menghapus dosa (jika ia seorang fasiq atau zalim), dan
2) Untuk meningkatkan darjatnya di sisi Allah SWT (jika ia tidak punya dosa!).

Ringkasnya, tuhan nak bagi pahala kepada orang yang sabar dan redha dengan takdir illahi.

HAKIKAT 2 : Ujian Berbentok Nikmat – Ujian Paling Sukar
Ujian didatangkan dalam dua bentok, iaitu:-
a) Ujian berbentok Susah (seperti kemalangan, kematian, kebakaran, dll).

b) Ujian berbentok Senang (seperti nikmat banglo, pajero, wanita, kuasa, dll).

Dari kedua ujian ini, ujian berbentuk nikmat yang paling sukar untuk diatasi. Hampir2 manusia boleh gelap mata dan lupa daratan kerananya.

Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kita kembali dari Perang Badar, kepada perang yang lebih besar".

Terkejut para sahabat. "Iaitu perang melawan hawa nafsu dan syaitan".

(Berkehendakkan balak, minyak, kuasa dan harta itukan nafsu!)
Maka, kepada puak2 korporat atau yang berkehidupan mewah, berhatilah2 dengan ujian berbentok nikmat ini. Sebab tidak semestinya pemberian nikmat itu atas keredhaan Allah SWT.

Ada juga nikmat diberi tanpa keredhaan Allah SWT, iaitu disebut ‘istidraj’. Sebab kalau tak bagi jugak,... boleh jadi rosak atau jahanam satu negara dibuatnya!.

Kerana itu Allah SWT telah berfirman, kira2 yang bermaksud, "Jika Aku mengkehendaki akan seseorang itu beroleh keburukan hidup di akhirat, akan Aku bagi dia secukup2nya nikmat di atas dunia ini, supaya di akhirat nanti tidak ada sebab untuk Aku merasa belas atasnya untuk menyumbat akan ia ke dalam api neraka yang panas membakar!.
"

Pesanan Sayidina Abu Bakar As Siddiq


Khalifah ur Rasyidin yang pertama dan Sahabat utama Rasulullah SAW, Sayidina Abu Bakar As Siddiq pernah meninggalkan pesan, katanya:
1. Siapa yang memasuki kubur dengan tidak membawa bekalan samalah seperti orang yang belayar di lautan dengan tidak berperahu.

2.
Kegelapan itu ada lima perkara dan penerangnya juga ada lima perkara iaitu:
a. Cinta dunia itu kegelapan dan penerangnya adalah taqwa.

b. Dosa itu kegelapan dan penerangnya adalah taubat.

c. Akhirat itu kegelapan, penerangnya adalah amal soleh.

d. Kubur itu kegelapan, penerangnya adalah kalimah ‘La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.

e. Siratul Mustaqim itu kegelapan, penerangnya adalah yakin.

3. Sesungguhnya iblis itu berdiri di hadapanmu, nafsu di sebelah kananmu, dunia di belakangmu, anggota di sekelilingmu dan Allah juga bersamamu. Iblis yang dilaknat menyuruhmu meninggalkan agama. Nafsu menyuruhmu berbuat maksiat. Keinginan hawa nafsu menyerumu ke arah syahwat. Dunia menyeru supaya memilihnya daripada Akhirat. Anggotamu menyerumu berbuat dosa. Allah menyerumu ke Syurga dan keampunan-Nya. Siapa yang menyahut seruan iblis terkeluarlah agamanya. Siapa yang menyahut seruan nafsu terkeluar rohnya (roh kemanusiaan). Siapa yang menyahut seruan syahwat, terkeluar akalnya. Siapa yang menyahut seruan anggota, terkeluarlah Syurganya. Siapa yang menyahut seruan Allah, terkeluarlah kejahatannya dan memperolehi segala kebaikan.

4.
Sayidina Abu Bakar berkata: Terdapat lapan perkara yang menjadi perhiasan kepada lapan perkara:
– Menjaga perkara yang haram, perhiasan kepada fakir.

– Syukur perhiasan kepada nikmat
– Sabar perhiasan kepada bala.

– Tawaduk perhiasan kepada kemuliaan.

– Berlemah lembut perhiasan kepada ilmu.

– Merendah diri perhiasan kepada orang yang bercakap.

– Meninggalkan riyak perhiasan kepada kebaikan.

– Khusyuk perhiasan kepada sembahyang.

5. Sesungguhnya hamba itu apabila datang ujub dengan sesuatu dari perhiasan dunia nescaya Allah memurkainyahingga dia menceraikan perhiasan itu.

6. Moga-moga aku jadi pokok kayu dicantas kemudian dimakan.

7. Dia berkata kepada para Sahabat: Sesungguhnya aku telah mengendalikan urusan kamu, tetapi bukanlah aku ini orang yang paling baik di kalangan kamu maka tolonglah aku, kalau aku berlaku lurus maka ikutilah aku tetapi kalau aku menyeleweng betulkan aku.

PESAN SAYIDINA UMAR AL KHATTAB

SAYIDINA UMAR AL KHATTAB

1.
Khalifah kedua, Sayidina Umar berpesan:
– Siapa yang menjaga percakapannya dianugerahkan kepadanya hikmah.

– Siapa yang menjaga penglihatannya dianugerahkan kepadanya hati yang khusyuk.

– Siapa yang menjaga makanannya dianugerahkan kepadanya kelazatan dalam beribadah.

– Siapa yang bersabar di atas ujian, Allah sempurnakan sabarnya lalu memasukkannya ke dalam Syurga mana yang dia suka.

– Siapa yang menjaga daripada ketawa dianugerahkan kepadanya kehebatan.

– Siapa yang menjaga daripada bergurau dianugerahkan kepadanya keelokan atau kemuliaan.

– Siapa yang meninggalkan cinta dunia dianugerahkan kepadanya dapat melihat kesalahan sendiri.

– Siapa yang meninggalkan kesibukan mencari kesalahan pada perbuatan Allah, dianugerahkan kepadanya pelepasan daripada nifak.

2. Jika tidaklah kerana takut dihisab sesungguhnya aku perintahkan kamu membawa seekor kambing untuk dipanggang di depan pembakar roti ini.

3. Siapa takut kepada Allah SWT, nescaya marahnya tidakdapat dilihat. Dan siapa takutkan Allah, kehendaknya akan ditunaikan.

4. Wahai Tuhan, jangan Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad SAW di tanganku.

5. Termaktub dalam sepucuk surat khalifah Umar kepada Abu Musa Al Asyaari: “Milikilah sifat sabar. Sifat sabar itu ada dua. Sabar yang pertama lebih afdhal dari sabar yang kedua iaitu sabar dalam meninggalkan larangan Allah SWT dan sabar dalam menghadapi musibah. Ketahuilah bahawa sabar itu sangkutan iman (orang yang bersabar akan mendapat iman) kerana kebajikan yang paling utama adalah taqwa dan taqwa hanya dapat dicapai dengan sabar.

Saturday, January 10, 2009

Infopalestin Diceroboh

Sebagaimana yg diketahui,Website http://www.infopalestina.com/ms/ telah dicerobohi oleh tgn2 yg gatal.Apabila anda hendak membaca rencana2 utama,akan keluarlah bendera Israel laknatullah di kaca skrin.Marilah kita bersama-sama mendoakan agar umat islam di palestine sejahtera dan israel laknatullah ditimpa balasan yg setimpal.

EDit:website itu sudah kembali kepada sediakala

Thursday, January 8, 2009

Dalil pemakaian Furdah/hijab 2

Kesebelas, Ummu ‘Athiyah berkata:

أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

“Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haidh dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haidh menjauhi tempat shalat mereka. Seorang wanita bertanya: “Wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab (bolehkan dia keluar)?” Beliau menjawab: “Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut.””(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan kebiasaan wanita sahabat keluar rumah memakai jilbab. Dan Rasulullah tidak mengizinkan wanita keluar rumah tanpa jilbab, walaupun dalam perkara yang diperintahkan agama. Maka hal ini menjadi dalil untuk menutupi diri. (LihatRisalah Al Hijab, hal 15, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Keduabelas, ‘Aisyah radhiallahu ‘anha berkata:

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ

“Dahulu wanita-wanita mukmin biasa menghadiri shalat subuh bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, mereka menutupi tubuh mereka dengan selimut. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka ketika telah menyelesaikan shalat. Tidak ada seorang pun mengenal mereka karena gelap.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Menutupi diri merupakan kebiasaan wanita sahabat yang merupakan teladan terbaik. Maka kita tidak boleh menyimpang dari jalan mereka itu. (Lihat Risalah Al Hijab, hal 16-17, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Ketiga belas, Perkataan ‘Aisyah: “Seandainya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat wanita-wanita (di zaman ini) apa yang kita lihat, niscaya beliau melarang para wanita ke masjid, sebagaimana Bani Israil dahulu melarang para wanita mereka.”Diriwayatkan juga seperti ini dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu.

Dari riwayat ini diketahui bahwa setiap perkara yang mengakibatkan sesuatu yang berbahaya maka hal itu dilarang. Karena membuka wajah bagi wanita akan mengakibatkan bahaya, maka terlarang. (Lihat Risalah Al Hijab, hal 17, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Keempat belas, sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

“Barang siapa menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” Kemudian Ummu Salamah bertanya: “Bagaimana para wanita membuat ujung pakaian mereka?” Beliau menjawab: “Hendaklah mereka menjulurkan sejengka.l” Ummu Salamah berkata lagi: “Kalau begitu telapak kaki mereka akan tersingkap?” Beliau menjawab: “Hendaklah mereka menjulurkan sehasta, mereka tidak boleh melebihkannya.” (HR. Tirmidzi, dan lainnya)

Hadits ini menunjukkan kewajiban menutupi telapak kaki wanita, dan hal ini sudah dikenal di kalangan wanita sahabat. Sedangkan terbukanya telapak kaki wanita tidak lebih berbahaya dari pada terbukanya wajah dan tangan mereka, maka ini menunjukkan wajibnya menutupi wajah dan tangan wanita. (Lihat Risalah Al Hijab, hal 17-18, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Kelima belas, sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

“Jika budak mukatab (budak yang ada perjanjian dengan tuannya bahwa dia akan merdeka jika telah membayar sejumlah uang tertentu -pen) salah seorang di antara kamu (wanita) memiliki apa yang akan dia tunaikan, maka hendaklah wanita itu berhijab (menutupi diri) darinya.” (HR. Tirmidzi dan lainnya)

Hadits ini menunjukkan kewajiban wanita berhijab (menutupi dirinya) dari laki-laki asing (bukan mahram). (Lihat Risalah Al Hijab, hal 18, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Keenam belas, ‘Aisyah berkata:

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ

“Para pengendara kendaraan biasa melewati kami, di saat kami (para wanita) berihram bersama-sama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka jika mereka mendekati kami, salah seorang di antara kami menurunkan jilbabnya dari kepalanya pada wajahnya. Jika mereka telah melewati kami, kami membuka wajah.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain)

Wanita yang ihram dilarang memakai penutup wajah dan kaos tangan sebagaimana disebutkan di dalam Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim). Sehingga kebanyakan ulama berpendapat, wanita yang ihram wajib membuka wajah dan tangannya. Sedangkan yang wajib tidaklah dapat dilawan kecuali dengan yang wajib pula. Maka kalau bukan karena kewajiban menutup wajah bagi wanita, niscaya tidak boleh meninggalkan kewajiban ini (yakni membuka wajah bagi wanita yang ihram). (Lihat Risalah Al Hijab, hal 18-19, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Ketujuh belas, Asma’ binti Abi Bakar berkata: “Kami menutupi wajah kami dari laki-laki, dan kami menyisiri rambut sebelum itu di saat ihram.” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata:“Shahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim”, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi)

Ini menunjukkan bahwa menutup wajah wanita sudah merupakan kebiasaan para wanita sahabat. (Lihat Hirasah Al-Fadhilah, hal 68-69, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

Kedelapan belas, ‘Aisyah berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

“Mudah-mudahan Allah merahmati wanita-wanita Muhajirin yang pertama-tama, ketika turun ayat ini: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka.” (QS. Al Ahzab: 31), mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya.” (HR. Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Jarir, dan lainnya)

Ibnu Hajar berkata (Fathul Bari 8/490): “Perkataan: lalu mereka berkerudung dengannya” maksudnya mereka menutupi wajah mereka.” (Lihat Hirasah Al-Fadhilah, hal 69, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

Kesembilan belas, Dari Urwah bin Zubair:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ

Dari ‘Aisyah bahwa Aflah saudara Abul Qu’eis, paman Aisyah dari penyusuan, datang minta izin untuk menemuinya setelah turun ayat hijab. ‘Aisyah berkata: “Maka aku tidak mau memberinya izin kepadanya. Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah datang maka aku memberitahukan apa yang telah aku lakukan, maka beliau memerintahkanku agar memberi izin kepadanya.” (HR. Bukhari dan lainnya)

Ibnu Hajar berkata (Fathul Bari 9/152): “Dalam hadits ini terdapat dalil kewajiban wanita menutupi diri dari laki-laki asing.”

Kedua puluh, sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Wanita adalah aurat, jika dia keluar, setan akan menjadikannya indah pada pandangan laki-laki.” (HR. Tirmidzi dan lainnya)

Kalau wanita adalah aurat, maka semuanya harus ditutupi. (LihatHirasah Al-Fadhilah, hal 74-75, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

Kedua puluh satu, sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

“Janganlah kamu masuk menemui wanita-wanita.” Seorang laki-laki Anshar bertanya: “Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, bagaimana pendapat Anda tentang saudara suami (bolehkah dia masuk menemui wanita, istri saudaranya)? Beliau menjawab: “Saudara suami adalah kematian. (Yakni: lebih berbahaya dari orang lain).” (HR. Bukhari, Muslim, dan lainnya)

Jika masuk menemui wanita-wanita bukan mahram tidak boleh, maka menemui mereka harus di balik tabir. Sehingga wanita wajib menutupi tubuh mereka, termasuk wajah. (Lihat Hirasah Al-Fadhilah, hal 75, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

Kedua puluh dua, Perkataan ‘Aisyah dalam peristiwa Haditsul Ifki:

وَقَدْ كَانَ -صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ- يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي

“Dia (Shawfan bin Al-Mu’athal) dahulu pernah melihatku sebelum diwajibkan hijab atasku, lalu aku terbangun karena perkataannya: “Inna lillaahi…” ketika dia mengenaliku. Maka aku menutupi wajahku dengan jilbabku.” (HR. Muslim)

Inilah kebiasaan Ummahatul mukminin, yaitu menutupi wajah, maka hukumnya meliputi wanita mukmin secara umum sebagaimana dalam masalah hijab. (Lihat Hirasah Al-Fadhilah, hal 72, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

Kedua puluh tiga, Aisyah berkata:

خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ

“Setelah diwajibkan hijab pada Saudah, dia keluar (rumah) untuk menunaikan hajatnya, dia adalah seorang wanita yang besar (dalam riwayat lain: tinggi), tubuhnya melebihi wanita-wanita lainnya, tidak samar bagi orang yang mengenalnya. Lalu Umar melihatnya, kemudian berkata: “Hai Saudah, demi Allah engkau tidaklah tersembunyi bagi kami, perhatikanlah bagaimana engkau keluar!”(HR. Muslim)

Karena Umar mengetahui Saudah dengan tinggi dan besarnya, maka ini menunjukkan wajahnya tertutup. (Lihat Jami Ahkamin Nisa’IV/486, karya Syaikh Mushthafa Al-Adawi).

Kedua puluh empat, terjadinya ijma’ tentang kewajiban wanita untuk selalu menetap di rumah dan tidak keluar kecuali jika ada keperluan, dan tentang wanita tidak keluar rumah dan lewat di hadapan laki-laki kecuali dengan berhijab (menutupi diri) dan menutup wajah. Ijma’ ini dinukilkan oleh Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr, Imam Nawawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan lainnya. (LihatHirasah Al-Fadhilah, hal 38, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

Kedua puluh lima, banyaknya kerusakan yang ditimbulkan oleh terbukanya wajah wanita. Seperti wanita akan menghiasi wajahnya sehingga mengundang berbagai kerusakan; hilangnya rasa malu dari wanita; tergodanya laki-laki; percampuran laki-laki dengan wanita; dan lain-lainnya. (Lihat Risalah Al Hijab, hal 20-24, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Kedua puluh enam, bantahan terhadap dalil-dalil yang membolehkan wanita membuka wajah secara ringkas:

 1. Dalil-dalilnya shahih dan jelas penunjukan dalilnya. Tetapi dalil-dalil itu telah mansukh (dihapus hukumnya) dengan ayat yang mewajibkan hijab yang turun pada tahun 5 H, atau itu dilakukan oleh wanita tua yang tidak wajib berhijab, atau di hadapan anak kecil yang belum tahu aurat wanita.
 2. Dalil-dalilnya shahih tetapi tidak jelas penunjukan dalilnya. Sehingga tidak kuat melawan dalil-dalil yang mewajibkan wanita menutup wajahnya. Sedangkan yang wajib adalah mengembalikan dalil-dalil mutasyabih (maknanya tidak pasti) kepada yang muhkam (maknanya pasti).
 3. Dalil-dalilnya jelas penunjukan dalilnya tetapi tidak shahih, sehingga tidak dapat diterima.

(Lihat Hirasah Al-Fadhilah, hal 82-83, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

Ringkasan Dalil-Dalil di Atas

Inilah ringkasan dalil-dalil para ulama yang mewajibkan hijab. Jika disimpulkan dalil-dalil itu, maka dapat dikelompokkan pada beberapa point:

 1. Menjaga kemaluan hukumnya wajib, sedangkan menutup wajah termasuk sarana untuk menjaga kemaluan, sehingga hukumnya juga wajib.
 2. Perintah Allah dan Rasul-Nya kepada wanita untuk berhijab (menutupi diri) dari laki-laki selain mahramnya. Perintah hijab ini meliputi menutup wajah.
 3. Perintah Allah dan Rasul-Nya kepada wanita untuk memakai jilbab. Jilbab ini meliputi menutup wajah.
 4. Perintah Allah kepada wanita untuk menutupi perhiasannya, ini mencakup menutupi wajah.
 5. Ijma yang mereka nukilkan.
 6. Qiyas. Yaitu kalau wanita wajib menutupi telapak kakinya, lehernya, dan lainnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan godaan, maka menutup wajah wanita lebih wajib.
 7. Kebiasaan para wanita sahabat, termasuk Ummahatul mukminin, menutupi wajah mereka.

Di Antara Ulama Zaman Ini yang Mewajibkan Cadar

Di antara para ulama zaman ini yang menguatkan pendapat ini adalah: Syaikh Muhammad As-Sinqithi, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah, Syaikh Bakr Abu Zaid, Syaikh Mushthafa Al-Adawi dan para ulama lainnya. Inilah sedikit penjelasan tentang dalil-dalil para ulama yang mewajibkan Furdah(menutup wajah) bagi wanita.

-Selanjutnya akan kita sampaikan dalil-dalil para ulama yang tidak mewajibkan Furdah... insya allah.-

***

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.
Sumber: Kumpulan tulisan ustadz Kholid Syamhudi

Dalil-dalil pemakaian Furdah/hijab 1

pada masa yang lepas, didapati saudara saya iaitu saudara muhammad telah mengulas serba sedikit mengenai pemakaian furdah. Kini, saya ingin memberikan dalil bagi mengukuhkan lagi keyakinan dan keazaman untuk memakai furdah. Selain itu, kita dapat menjejaki dasar sebenar kenapa wanita berfurdah dan tidak hanya sekadar bertaqlid. Oleh itu, saya mengambil ulasan daripada saudara saya di seberang.... saya juga berharap agar wanita2 kini dapat mengamalkannya kerana hukum-hukum paling ringan furdah ialah tidak wajib tetapi keutamaan. selamat beramal...

Pembahasan ini diambil dari rubrik tanya jawab majalah As Sunnah dan kami mendapatkan naskah ini dari kumpulan artikel Ustadz Kholid Syamhudi jazaahullahu khairan. Untuk memudahkan dalam pembacaan, pembahasan ini akan kami bagi menjadi 5 bagian yaitu dalil para ulama yang mewajibkan (2 bagian), dalil para ulama yang mengatakan tidak wajib (2 bagian) dan kesimpulan (1 bagian). Kami sarankan pada pembaca untuk menyimak dengan seksama dalil-dalil yang dipaparkan dalam artikel ini. Selamat membaca…

Pertanyaan:

Apakah hukum Furdah (menutup wajah) bagi wanita, wajib atau tidak?

Jawaban:

Banyak pertanyaan yang ditujukan kepada kami, baik secara langsung maupun lewat surat, tentang masalah hukum Furdah (menutup wajah) bagi wanita. Karena banyak kaum muslimin belum memahami masalah ini, dan banyak wanita muslimah yang mendapatkan problem karenanya, maka kami akan menjawab masalah ini dengan sedikit panjang. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan wajib, yang lain menyatakan tidak wajib, namun merupakan keutamaan. Maka di sini -insya Allah- akan kami sampaikan hujjah masing-masing pendapat itu, sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui hujjah (argumen) pihak yang lain, agar saling memahami pendapat yang lain.

Dalil yang Mewajibkan

Berikut ini akan kami paparkan secara ringkas dalil-dalil para ulama yang mewajibkan cadar bagi wanita.

Pertama, firman Allah subhanahu wa ta’ala:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka.”(QS. An Nur: 31)

Allah ta’ala memerintahkan wanita mukmin untuk memelihara kemaluan mereka, hal itu juga mencakup perintah melakukan sarana-sarana untuk memelihara kemaluan. Karena menutup wajah termasuk sarana untuk memelihara kemaluan, maka juga diperintahkan, karena sarana memiliki hukum tujuan. (Lihat Risalah Al-Hijab, hal 7, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Kedua, firman Allah subhanahu wa ta’ala:

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.” (QS. An Nur: 31)

Ibnu Mas’ud berkata tentang perhiasan yang (biasa) nampak dari wanita: “(yaitu) pakaian” (Riwayat Ibnu Jarir, dishahihkan oleh Syaikh Mushthafa Al Adawi, Jami’ Ahkamin Nisa’ IV/486). Dengan demikian yang boleh nampak dari wanita hanyalah pakaian, karena memang tidak mungkin disembunyikan.

Ketiga, firman Allah subhanahu wa ta’ala:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka.” (QS. An Nur: 31)

Berdasarkan ayat ini wanita wajib menutupi dada dan lehernya, maka menutup wajah lebih wajib! Karena wajah adalah tempat kecantikan dan godaan. Bagaimana mungkin agama yang bijaksana ini memerintahkan wanita menutupi dada dan lehernya, tetapi membolehkan membuka wajah? (Lihat Risalah Al-Hijab, hal 7-8, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Keempat, firman Allah subhanahu wa ta’ala:

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

“Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (QS. An Nur: 31)

Allah melarang wanita menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang dia sembunyikan, seperti gelang kaki dan sebagainya. Hal ini karena dikhawatirkan laki-laki akan tergoda gara-gara mendengar suara gelang kakinya atau semacamnya. Maka godaan yang ditimbulkan karena memandang wajah wanita cantik, apalagi yang dirias, lebih besar dari pada sekedar mendengar suara gelang kaki wanita. Sehingga wajah wanita lebih pantas untuk ditutup untuk menghindarkan kemaksiatan. (Lihat Risalah Al-Hijab, hal 9, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Kelima, firman Allah subhanahu wa ta’ala:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الاَّتِي لاَيَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nur: 60)

Wanita-wanita tua dan tidak ingin kawin lagi ini diperbolehkan menanggalkan pakaian mereka. Ini bukan berarti mereka kemudian telanjang. Tetapi yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, pakaian yang dipakai di atas baju (seperti mukena), yang baju wanita umumnya tidak menutupi wajah dan telapak tangan. Ini berarti wanita-wanita muda dan berkeinginan untuk kawin harus menutupi wajah mereka. (LihatRisalah Al-Hijab, hal 10, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, penerbit Darul Qasim).

Abdullah bin Mas’ud dan Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah“Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka.” (QS An Nur:60): “(Yaitu) jilbab”. (Kedua riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh Mushthafa Al-Adawi di dalam Jami’ Ahkamin Nisa IV/523)

Dari ‘Ashim Al-Ahwal, dia berkata: “Kami menemui Hafshah binti Sirin, dan dia telah mengenakan jilbab seperti ini, yaitu dia menutupi wajah dengannya. Maka kami mengatakan kepadanya: “Semoga Allah merahmati Anda, Allah telah berfirman,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الاَّتِي لاَيَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan.” (QS. An-Nur: 60)

Yang dimaksud adalah jilbab. Dia berkata kepada kami: “Apa firman Allah setelah itu?” Kami menjawab:

وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 60)

Dia mengatakan, “Ini menetapkan jilbab.” (Riwayat Al-Baihaqi. Lihat Jami’ Ahkamin Nisa IV/524)

Keenam, firman Allah subhanahu wa ta’ala:

غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

“Dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan.” (QS. An-Nur: 60)

Ini berarti wanita muda wajib menutup wajahnya, karena kebanyakan wanita muda yang membuka wajahnya, berkehendak menampakkan perhiasan dan kecantikan, agar dilihat dan dipuji oleh laki-laki. Wanita yang tidak berkehendak seperti itu jarang, sedang perkara yang jarang tidak dapat dijadikan sandaran hukum. (LihatRisalah Al-Hijab, hal 11, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al- ‘Utsaimin, penerbit: Darul Qasim).

Ketujuh, firman Allah subhanahu wa ta’ala:

يَآأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Ahzab: 59)

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu berkata, “Allah memerintahkan kepada istri-istri kaum mukminin, jika mereka keluar rumah karena suatu keperluan, hendaklah mereka menutupi wajah mereka dengan jilbab (pakaian semacam mukena) dari kepala mereka. Mereka dapat menampakkan satu mata saja.”(Syaikh Mushthafa Al-Adawi menyatakan bahwa perawi riwayat ini dari Ibnu Abbas adalah Ali bin Abi Thalhah yang tidak mendengar dari ibnu Abbas. Lihat Jami’ Ahkamin Nisa IV/513)

Qatadah berkata tentang firman Allah ini (QS. Al Ahzab: 59), “Allah memerintahkan para wanita, jika mereka keluar (rumah) agar menutupi alis mereka, sehingga mereka mudah dikenali dan tidak diganggu.” (Riwayat Ibnu Jarir, dihasankan oleh Syaikh Mushthafa Al-Adawi di dalam Jami’ Ahkamin Nisa IV/514)

Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu berkata, “Wanita itu mengulurkan jilbabnya ke wajahnya, tetapi tidak menutupinya.”(Riwayat Abu Dawud, Syaikh Mushthafa Al-Adawi menyatakan: Hasan Shahih. Lihat Jami’ Ahkamin Nisa IV/514)

Abu ‘Ubaidah As-Salmani dan lainnya mempraktekkan cara mengulurkan jilbab itu dengan selendangnya, yaitu menjadikannya sebagai kerudung, lalu dia menutupi hidung dan matanya sebelah kiri, dan menampakkan matanya sebelah kanan. Lalu dia mengulurkan selendangnya dari atas (kepala) sehingga dekat ke alisnya, atau di atas alis. (Riwayat Ibnu Jarir, dishahihkan oleh Syaikh Mushthafa Al-Adawi di dalam Jami’ Ahkamin Nisa IV/513)

As-Suyuthi berkata, “Ayat hijab ini berlaku bagi seluruh wanita, di dalam ayat ini terdapat dalil kewajiban menutup kepala dan wajah bagi wanita.” (Lihat Hirasah Al-Fadhilah, hal 51, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

Perintah mengulurkan jilbab ini meliputi menutup wajah berdasarkan beberapa dalil:

 1. Makna jilbab dalam bahasa Arab adalah: Pakaian yang luas yang menutupi seluruh badan. Sehingga seorang wanita wajib memakai jilbab itu pada pakaian luarnya dari ujung kepalanya turun sampai menutupi wajahnya, segala perhiasannya dan seluruh badannya sampai menutupi kedua ujung kakinya.
 2. Yang biasa nampak pada sebagian wanita jahiliah adalah wajah mereka, lalu Allah perintahkan istri-istri dan anak-anak perempuan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam serta istri-istri orang mukmin untuk mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Kata idna’ (pada ayat tersebut يُدْنِينَ -ed) yang ditambahkan huruf (عَلَي) mengandung makna mengulurkan dari atas. Maka jilbab itu diulurkan dari atas kepala menutupi wajah dan badan.
 3. Menutupi wajah, baju, dan perhiasan dengan jilbab itulah yang dipahami oleh wanita-wanita sahabat.
 4. Dalam firman Allah: “Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu”, merupakan dalil kewajiban hijab dan menutup wajah bagi istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidak ada perselisihan dalam hal ini di antara kaum muslimin. Sedangkan dalam ayat ini istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam disebutkan bersama-sama dengan anak-anak perempuan beliau serta istri-istri orang mukmin. Ini berarti hukumnya mengenai seluruh wanita mukmin.
 5. Dalam firman Allah: “Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.”Menutup wajah wanita merupakan tanda wanita baik-baik, dengan demikian tidak akan diganggu. Demikian juga jika wanita menutupi wajahnya, maka laki-laki yang rakus tidak akan berkeinginan untuk membuka anggota tubuhnya yang lain. Maka membuka wajah bagi wanita merupakan sasaran gangguan dari laki-laki nakal/jahat. Maka dengan menutupi wajahnya, seorang wanita tidak akan memikat dan menggoda laki-laki sehingga dia tidak akan diganggu.

(Lihat Hirasah Al-Fadhilah, hal 52-56, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

Kedelapan, firman Allah subhanahu wa ta’ala:

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآئِهِنَّ وَلآ أَبْنَآئِهِنَّ وَلآ إِخْوَانِهِنَّ وَلآ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلآ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا

“Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai istri-istri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (QS. Al Ahzab: 55)

Ibnu Katsir berkata, “Ketika Allah memerintahkan wanita-wanita berhijab dari laki-laki asing (bukan mahram), Dia menjelaskan bahwa (para wanita) tidak wajib berhijab dari karib kerabat ini.”Kewajiban wanita berhijab dari laki-laki asing adalah termasuk menutupi wajahnya.

Kesembilan, firman Allah:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (QS. Al Ahzab: 53)

Ayat ini jelas menunjukkan wanita wajib menutupi diri dari laki-laki, termasuk menutup wajah, yang hikmahnya adalah lebih menjaga kesucian hati wanita dan hati laki-laki. Sedangkan menjaga kesucian hati merupakan kebutuhan setiap manusia, yaitu tidak khusus bagi istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat saja, maka ayat ini umum, berlaku bagi para istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan semua wanita mukmin. Setelah turunnya ayat ini maka Nabi shallallahu ‘alihi wa sallam menutupi istri-istri beliau, demikian para sahabat menutupi istri-istri mereka, dengan menutupi wajah, badan, dan perhiasan. (Lihat Hirasah Al-Fadhilah, hal: 46-49, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit Darul ‘Ashimah).

Kesepuluh, firman Allah:

يَانِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {32} وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اْلأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَءَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta’atilah Allah dan Rasul-Nya.Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al Ahzab: 32-33)

Ayat ini ditujukan kepada para istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, tetapi hukumnya mencakup wanita mukmin, karena sebab hikmah ini, yaitu untuk menghilangkan dosa dan membersihkan jiwa sebersih-bersihnya, juga mengenai wanita mukmin. Dari kedua ayat ini didapatkan kewajiban hijab (termasuk menutup wajah) bagi wanita dari beberapa sisi:

 1. Firman Allah: “Janganlah kamu tunduk dalam berbicara” adalah larangan Allah terhadap wanita untuk berbicara secara lembut dan merdu kepada laki-laki. Karena hal itu akan membangkitkan syahwat zina laki-laki yang diajak bicara. Tetapi seorang wanita haruslah berbicara sesuai kebutuhan dengan tanpa memerdukan suaranya. Larangan ini merupakan sebab-sebab untuk menjaga kemaluan, dan hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan hijab.
 2. Firman Allah: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu”merupakan perintah bagi wanita untuk selalu berada di dalam rumah, menetap dan merasa tenang di dalamnya. Maka hal ini sebagai perintah untuk menutupi badan wanita di dalam rumah dari laki-laki asing.
 3. Firman Allah: “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu” adalah larangan terhadap wanita dari banyak keluar dengan berhias, memakai minyak wangi dan menampakkan perhiasan dan keindahan, termasuk menampakkan wajah.

(Lihat Hirasah Al-Fadhilah, hal 39-44, karya Syaikh Bakar bin Abu Zaid, penerbit, Darul ‘Ashimah).

-bersambung insya Allah-

***

Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc.
Sumber: Kumpulan tulisan ustadz Kholid Syamhudi

Anda Mungkin Meminat | You May Interest

Related Posts with Thumbnails