Monday, March 16, 2009

Sebarkanlah Salam Sesama Saudara SeMuslim

Sumber: http://kebunhikmah. com

''Sebarkanlah salam, hubungkanlah tali silaturahim, berilah makan dan dirikanlah shalat malam di saat manusia tertidur lelap. Niscaya kalian akan masuk surga dengan damai.''
(HR Al-Tirmidzi).
Ulama berbeza pendapat akan makna salam dalam kalimat assalaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Sebahagian ulama berpendapat bahawa salam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah sehingga kalimat assalaamu 'alaik berarti ''Allah bersamamu.'' Sebahagian yang lain berpendapat bahawa makna salam adalah keselamatan sehingga maknanya, ''Keselamatan selalu menyertaimu.''Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya saling menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada sesama Muslim, baik yang belum dikenal mahupun yang sudah dikenal (baik yang baik akhlaknya atau pun yang buruk akhlaknya...semog diberikan hidayah oleh Allah swt). Beliau juga mengatakan dalam salah satu hadisnya bahawa salah satu syarat agar dapat saling cinta-mencintai adalah dengan menyebarkan salam, afsyu al-salam bainakum, demikian saranan Beliau. Dengan kata lain, Nabi SAW memerintahkan umatnya membangun dan menciptakan ''budaya salam'' dalam kehidupan sehari-hari.
Rasulullah SAW bersabda, ''Kamu sekalian tidak akan masuk surga sebelum beriman, dan kamu sekalian tidaklah beriman sebelum saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kamu kerjakan niscaya kamu sekalian akan saling mencintai? Yaitu sebarkanlah salam di antaramu sekalian.''
(HR Muslim)
Kita dapat merasakan dan membuktikan betapa ucapan, assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu memiliki daya magnet yang luar biasa. Hati kita menjadi damai jika mendengar orang lain mengucapkannya, sekalipun salam itu tidak ditujukan kepada kita.Tidak hairan, jika Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya selalu mengucapkan salam secara sempurna, karena hal demikian akan mendapat pahala tiga puluh. Bahkan, secara etika dalam mengucapkan salam Nabi SAW memberikan bimbingan yang sangat konkret.Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:
''Hendaklah orang yang lebih kecil memberi salam kepada yang lebih besar darinya, orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki, dan kelompok yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak.''
(Muttafaq 'Alaih).
Semestinya kita akan selalu bersemangat dalam melakukan kebaikan dan menghidupkan serta menyuburkan sunnah Rasulullah SAW. Menyebarkan salam antara umat muslim adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan Nabi SAW. Semoga dengan banyak menebar salam antara sesama muslim, rasa saling mencintai, mengasihi akan menjelma dalam kehidupan kita sehari-hari.

No comments:

Post a Comment

Anda Mungkin Meminat | You May Interest

Related Posts with Thumbnails