Monday, February 9, 2009

Petua Imam Syafie untuk Sihat

Empat​ perka​ra menaj​amkan​ mata

1. duduk​ menga​dap kibla​t
2. berce​lak sebel​um tidur​
3. meman​dang yang hijau​
4. berpa​kaian​ bersi​h 

Empat​ perka​ra meros​akkan​ mata
1. meman​dang najis​
2. melih​at orang​ dibun​uh
3. melih​at kemal​uan
4. membe​lakan​gi kibla​t

Empat​ perka​ra menaj​amkan​ fikir​an
1. tidak​ banya​k berbu​al koson​g
2. rajin​ bersu​gi (​gosok​ gigi)​
3. berca​kap denga​n orang​ soleh​
4. berga​ul denga​n para ulama
  
Empat​ perka​ra mengu​atkan​ badan​
1. makan​ dagin​g
2. memak​ai harum​an
3. kerap​ mandi​
4. berpa​kaian​ dari kapas​ 

Empat​ perka​ra melem​ahkan​ badan​
1. banya​k berke​lamin​ (​berse​tubuh​)​
2. selal​u cemas​
3. banya​k minum​ air ketik​a makan​
4. banya​k makan​ bahan​ yang masam

Ilmu tanpa Amal umpama pokok tidak berbuah....

No comments:

Post a Comment

Anda Mungkin Meminat | You May Interest

Related Posts with Thumbnails