Friday, March 28, 2008

#15 perkara MENGUNDANG bala'#

Rasulullah SAW telah bersabda~~


Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadithnya yang bermaksud : “ Apabila umatku telah membuat lima belas perkara maka bala’ pasti akan turun ke atas mereka iaitu :
.1. Apabila kekayaan negara hanya dimiliki oleh orang-orang yang tertentu sahaja.2. Apabila amanah dijadikan sumber memperolehi keuntungan ( khianat terhadap amanah ).3. Zakat dijadikan hutang ( tidak mengeluarkan zakat ).4. Suami taat pada isteri ( dayus ).5. Anak menderhakai ibu bapa.6. ( Sedangkan ia ) berbaik-baik dengan temannya ).7. ( Dan ) menjauhkan diri dari ibu bapanya.8. Suara-suara ditinggikan di dalam masjid.9. Seseorang dimuliakan kerana kejahatannya.10. Arak diminum di mana-mana sahaja tanpa kawalan.11. Ramai kaum lelaki memakai sutera.12. Artis-artis disanjung tinggi dan dipuja.13. Orang yang paling hina di kalangan sesuatu kaum diangkat sebagai pemimpin.14. Banyak jenis muzik dimainkan.15. Generasi umat Islam kini menyalah-nyalahkan umat Islam terdahulu ( Para sahabat : sebagaimana yang dilakukan oleh puak syiah yang telah terkeluar dari landasan Islam yang sebenar )”.( Riwayat At-Tirmidzi )

No comments:

Post a Comment

Anda Mungkin Meminat | You May Interest

Related Posts with Thumbnails