Wednesday, April 2, 2008

=-=kisah pemuda arab=-=


Kisah Benar Pemuda Arab Belajar di
Amerika Ada seorang pemuda arab yang
baru saja menyelesaikan bangku
kuliahnya di Amerika.


Pemuda ini
adalah salah seorang yang diberi
nikmat oleh Allah berupa pendidikan
agama Islam bahkan ia mampu
mendalaminya.


Selain belajar,ia juga
seorang juru dakwah Islam.


Ketika
berada di Amerika , ia berkenalan
dengan salah seorang Nasrani.


Hubungan
mereka semakin akrab, dengan harapan
semoga Allah SWT memberinya hidayah
masuk Islam.


Pada suatu hari mereka
berdua berjalan-jalan di sebuah
perkampungan di Amerika dan melintas
di dekat sebuah gereja yang terdapat
di kampong tersebut.


Temannya itu
meminta agar ia turut masuk ke dalam
gereja.


Mula mula ia keberatan, namun
karena desakan akhirnya pemuda itu pun
memenuhi permintaannya lalu ikut masuk
ke dalam gereja dan duduk di salah
satu bangku dengan hening, sebagaimana
kebiasaan mereka.


Ketika pendeta
masuk, mereka serentak berdiri untuk
memberikan penghormatan lantas kembali
duduk.


Di saat itu, si pendeta agak
terbeliak ketika melihat kepada para
hadirin dan berkata, "Di tengah kita
ada seorang muslim.


Aku harap ia
keluar dari sini.


" Pemuda arab itu
tidak bergerak dari tempatnya.


Pendeta
tersebut mengucapkan perkataan itu
berkali-kali, namun ia tetap tidak
bergerak dari tempatnya.


Hingga
akhirnya pendeta itu berkata, "Aku
minta ia keluar dari sini dan aku
menjamin keselamatannya.


" Barulah
pemuda ini beranjak keluar.


Di ambang
pintu, pemuda bertanya kepada sang
pendeta, "Bagaimana anda tahu bahwa
saya seorang muslim.


" Pendeta itu
menjawab, "Dari tanda yang terdapat di
wajahmu.


" Kemudian ia beranjak hendak
keluar.


Namun, pendeta ingin
memanfaatkan keberadaan pemuda ini
dengan mengajukan beberapa pertanyaan,
tujuannya untuk memalukan pemuda
tersebut dan sekaligus mengukuhkan
ugamanya.


Pemuda muslim itupun
menerima tentangan debat tersebut.Pendeta berkata, "Aku akan mengajukan
kepada anda 22 pertanyaan dan anda
harus menjawabnya dengan tepat.


"Si
pemuda tersenyum dan
berkata, "Silakan! Sang pendeta pun
mulai bertanya, "Sebutkan satu yang
tiada duanya, dua yang tiada tiganya,
tiga yang tiada empatnya, empat yang
tiada limanya, lima yang tiada
enamnya, enam yang tiada tujuhnya,
tujuh yang tiada delapannya, delapan
yang tiada sembilannya, sembilan yang
tiada sepuluhnya, sesuatu yang tidak
lebih dari sepuluh, sebelas yang tiada
dua belasnya, dua belas yang tiada
tiga belasnya, tiga belas yang tiada
empat belasnya.


Sebutkan sesuatu yang
dapat bernafas namun tidak mempunyai
ruh! Apa yang dimaksud dengan kuburan
berjalan membawa isinya? Siapakah yang
berdusta namun masuk ke dalam surga?
Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah
namun Dia tidak menyukainya? Sebutkan
sesuatu yang diciptakan Allah dengan
tanpa ayah dan ibu! Siapakah yang
tercipta dari api, siapakah yang
diadzab dengan api dan siapakah yang
terpelihara dari api? Siapakah yang
tercipta dari batu, siapakah yang
diadzab dengan batu dan siapakah yang
terpelihara dari batu? Sebutkan
sesuatu yang diciptakan Allah dan
dianggap besar! Pohon apakah yang
mempunyai 12 ranting, setiap ranting
mempunyai 30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan
dan dua di bawah sinaran matahari?"
Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda
itu tersenyum dengan keyakinan kepada
Allah.


Setelah membaca Bismalah ia
berkata, -Satu yang tiada duanya ialah
Allah SWT.


-Dua yang tiada tiganya
ialah Malam dan Siang.


Allah SWT
berfirman, "Dan Kami jadikan malam dan
siang sebagai dua tanda (kebesaran
kami)." (Al-Isra':12) .


-Tiga yang
tiada empatnya adalah kesilapan yang
dilakukan Nabi Musa ketika Khidir
menenggelamkan sampan, membunuh
seorang anak kecil dan ketika
menegakkan kembali dinding yang hampir
roboh.


-Empat yang tiada limanya
adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-
Qur'an.


- Lima yang tiada enamnya
ialah Solat lima waktu.


-Enam yang
tiada tujuhnya ialah jumlah Hari
ketika Allah SWT menciptakan makhluk.


-
Tujuh yang tiada delapannya ialah
Langit yang tujuh lapis.


Allah SWT
berfirman, "Yang telah menciptakan
tujuh langit berlapis-lapis.


Kamu
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan
Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang
tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).


-
Delapan yang tiada sembilannya ialah
Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman.


Allah
SWT berfirman, "Dan malaikat-malaikat
berada di penjuru-penjuru langit.


Dan
pada hari itu delapan orang malaikat
men-junjung 'Arsy Rabbmu di atas
(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).


-
Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah
mu'jizat yang diberikan kepada Nabi
Musa yaitu: tongkat, tangan yang
bercahaya, angin topan, musim
paceklik, katak, darah, kutu dan
belalang.


* -Sesuatu yang tidak lebih
dari sepuluh ialah Kebaikan.


Allah SWT
berfirman, "Barang siapa yang berbuat
kebaikan maka untuknya sepuluh kali
lipat." (Al-An'am: 160).


-Sebelas yang
tiada dua belasnya ialah jumlah
Saudara-Saudara Nabi Yusuf -Dua belas
yang tiada tiga belasnya ialah
Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam
firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika
Musa memohon air untuk kaumnya,lalu
Kami berfirman, 'Pukullah batu itu
dengan tongkatmu.


' Lalu memancarlah
daripadanya dua belas mata air.


" (Al-
Baqarah: 60).


-Tiga belas yang tiada
empat belasnya ialah jumlah Saudara
Nabi Yusuf ditambah dengan ayah dan
ibunya.


-Adapun sesuatu yang bernafas
namun tidak mempunyai ruh adalah waktu
Subuh.


Allah SWT ber-firman, "Dan
waktu subuh apabila fajarnya mulai
menyingsing. " (At-Takwir: 18).


-
Kuburan yang membawa isinya adalah
Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.


-
Mereka yang berdusta namun masuk ke
dalam syurga adalah saudara-saudara
Nabi Yusuf , yakni ketika mereka
berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah
kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-
lumba dan kami tinggalkan Yusuf di
dekat barang-barang kami, lalu dia
dimakan serigala.


" Setelah kedustaan
terungkap,Yusuf berkata kepada
mereka, " tak ada cercaan terhadap
kamu semua.


" Dan ayah mereka Ya'qub
berkata, "Aku akan memohonkan ampun
bagimu kepada Rabbku.


Sesungguhnya Dia-
lah Yang Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.


" (Yusuf:98) -Sesuatu yang
diciptakan Allah namun tidak Dia sukai
adalah suara Keledai.


Allah SWT
berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek
suara adalah suara keledai.


" (Luqman:
19).


-Makhluk yang diciptakan Allah
tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam,
Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing
Nabi Ibrahim.


-Makhluk yang diciptakan
dari api adalah Iblis, yang diadzab
dengan api ialah Abu Jahal dan yang
terpelihara dari api adalah Nabi
Ibrahim.


Allah SWT berfirman, "Wahai
api dinginlah dan selamatkan Ibrahim.


"
(Al-Anbiya': 69).


-Makhluk yang
terbuat dari batu adalah Unta Nabi
Shalih, yang diadzab dengan batu
adalah tentara bergajah dan yang
terpelihara dari batu adalah Ash-habul
Kahfi (penghuni gua).


-Sesuatu yang
diciptakan Allah dan dianggap perkara
besar adalah Tipu Daya wanita,
sebagaimana firman Allah
SWT? "Sesungguhnya tipu daya kaum
wanita itu sangatlah besar.


" (Yusuf:
28).


-Adapun pohon yang memiliki 12
ranting setiap ranting mempunyai 30
daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3
di bawah teduhan dan dua di bawah
sinaran matahari maknanya: Pohon
adalah Tahun, Ranting adalah Bulan,
Daun adalah Hari dan Buahnya adalah
Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan
di malam hari dan Dua di siang hari.Pendeta dan para hadirin merasa takjub
mendengar jawapan pemuda muslim
tersebut.


Kemudian ia pun mula hendak
pergi.


Namun ia mengurungkan niatnya
dan meminta kepada pendeta agar
menjawab satu pertanyaan saja.Permintaan ini disetujui oleh pendeta.Pemuda ini berkata, "Apakah kunci
surga itu?" mendengar pertanyaan itu
lidah pendeta menjadi kelu, hatinya
diselimuti keraguan dan rupa wajahnya
pun berubah.


Ia berusaha
menyembunyikan kekuatirannya, namun
tidak berhasil.


Orang-orang yang hadir
di gereja itu terus mendesaknya agar
menjawab pertanyaan tersebut, namun ia
cuba mengelak.


Mereka berkata, "Anda
telah melontarkan 22 pertanyaan
kepadanya dan semuanya ia jawab,
sementara ia hanya memberi cuma satu
pertanyaan namun anda tidak mampu
menjawabnya! " Pendeta tersebut
berkata, "Sesungguh aku tahu jawapan
nya, namun aku takut kalian marah.


"
Mereka menjawab, "Kami akan jamin
keselamatan anda.


" Pendeta pun
berkata, "Jawabannya ialah: Asyhadu An
La Ilaha Illallah WaAasyhadu Anna
Muhammadar Rasulullah.


" Lantas pendeta
dan orang-orang yang hadir di gereja
itu terus memeluk agama Islam.


Sungguh
Allah telah menganugerahkan kebaikan
dan menjaga mereka dengan Islam
melalui tangan seorang pemuda muslim
yang bertakwa.


** * Penulis tidak
menyebutkan yang kesembilan (pent.


) **
Kisah nyata ini diambil dari Mausu'ah
al-Qishash al-Waqi'ah melalui
internet, www. gesah.
net
Wassallam "Maut datang menjemput tak
pernah bersahut, Malaikat datang
menuntut untuk merenggut, Manusia tak
kuasa untuk berkata-kata, Allah Maha
Kuasa atas syurga dan Neraka,
Terimalah habuanmu seadanya.."

No comments:

Post a Comment

Anda Mungkin Meminat | You May Interest

Related Posts with Thumbnails